Aftonbladet
Dagens namn: Assar
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör
Startsidan / Debatt

Hunger är inte längre ett alternativ

Christer Zettergren, generaldirektör för Svenska Röda Korset.   Christer Zettergren, generaldirektör för Svenska Röda Korset. Foto: röda korset

Inom kort, kanske så snart som inom några veckor, riskerar upp till 20 miljoner människor på Afrikas horn och i Kenya att drabbas av akut matbrist. Dessa människor står inför en humanitär kris med oanade konsekvenser, en kris som kräver omedelbar och långsiktig reaktion från omvärlden. Det är budskapet i en färsk rapport från Internationella Röda Korsfederationen.

Jul- och nyårshelgerna som vi nu är mitt inne i – med en och annan extra ledig dag i almanackan – ger många av oss möjlighet att reflektera över året som gått och över framtiden. Det kan vara reflektion i stort och smått, om sorger, glädjeämnen och förhoppningar.

Vi minns, och ser fortsättningen på finanskris och börskris, prognoser som pekar på lågkonjunktur och depression, nyheter om varsel och arbetslöshet. Vi ser svarta rubriker i fetaste stil om bankkrascher och hotad bilindustri. Om stater som lägger upp miljarder för att komma till undsättning och rädda sina ekonomiska system och industriella flaggskepp.

Och vi har full respekt för människors oro, det måste sägas – men var finns de feta rubrikerna om de långsiktiga, livsavgörande kriserna i till exempel Afrika?

Inom Röda Kors-/Röda Halvmånerörelsen vill nu specifikt rikta uppmärksamheten mot Kenya och Afrikas horn, d.v.s. Etiopien, Somalia och Djibouti. Vi vill höja blicken och vidga perspektivet. Och agerar vi snabbt och kraftfullt kan vi hinna fram i tid. Vi kan hinna komma till undsättning innan TV-bolag världen över kablar ut bilderna på afrikanska samhällen som faller sönder på grund av brist på mat. Bilder som vi så innerligt gärna vill slippa se.

Vi ser nu att den matkris som Afrikas horn står inför är mer komplex än tidigare. Den är inte bara en i raden av torkkatastrofer. Nej, vi ser nu tydliga tecken på att många nya faktorer samverkar där flera i någon mening är politiskt och/eller ekonomiskt betingade, och därmed möjliga att påverka med rätt politik. Det är faktorer som däremot är omöjliga att påverka för lokalbefolkning eller ens de egna regeringarna. Grund för krisen är flera år av torka, missväxt, hälsoproblem och massiva folkomflyttningar. I Djibouti har till exempel fyra regnsäsonger uteblivit. Men till detta kommer nu hög inflation, galopperande livsmedelspriser på världsmarknaden vilket gör det omöjligt för flera av de aktuella länderna att ersätta bortfall av till exempel spannmål. Dessutom spelar höga oljepriser stor roll liksom ett instabilt värde på dollarn.

Röda Kors-/Röda Halvmånerörelsen söker nu totalt motsvarande 740 miljoner kronor under fem år för Afrikas horn och vi betonar mer är någonsin långsiktighet. Och här ska Svenska Röda Korset och förhoppningsvis svenska folket vara med och bidra.

Mer än två miljoner människor är mål för insatsen, varav hälften i Etiopien, och det handlar inte bara om akut livsmedelshjälp utan också om utveckling av program för att säkerställa långsiktig tillgång på mat.

Under det första året satsar vi alltså det mesta av resurserna på akut matstöd medan vi under de fyra följande åren fokuserar på insatser med långsiktig verkan. Det handlar då t.ex. om att säkra tillgång på rent dricksvatten, om att borra och reparera brunnar för att också möjliggöra bevattning i liten skala, om utveckling av och utbildning i sanitär hygien.

Svenska Röda Korset är för övrigt redan tidigare involverat i liknande insatser på andra håll i Afrika.

Vi har tydliga mål för vår aktion på Afrikas horn men det räcker inte med att agera isolerat, vi måste påverka globalt för det krävs att världssamfundet i sin helhet tar ett långsiktigt ansvar. Det handlar om att ge all positiv utveckling som vi ser i Afrika möjlighet att fortsätta utan att ständigt störas av återkommande matkriser. Då måste också Sverige fortsätta att gå före och behålla enprocentmålet för biståndet. Och då naturligtvis ett bistånd med hög kvalitet och hög effektivitet!

Vi utmanas av kriser, av vilket slag de än må vara. De ställer krav på oss men den dominerande erfarenheten är att när det verkligen kommer till kritan, då ställer vi upp för varandra. Så med gemensamma krafter ska vi skapa säkrad tillgång på mat för miljoner människor för lång tid framåt. Röda Korsets rapport om situationen på Afrikas horn avslutas med de uppfordrande orden: ”Hunger is no longer an option” – hunger är inte längre ett alternativ!

Christer Zettergren,

Generalsekreterare Svenska Röda Korset

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet