ÅSIKT

Tid att väcka liv i Barsebäck

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Kanske kan Skåne och Danmark acceptera Barsebäck igen.

Regeringen har nu beslutat att befintliga reaktorer skall få bytas mot nya. Kraftindustrin anser att de två

äldsta kokarreaktorerna Oskarshamn 1 och Ringhals 1 bör vara de första som står på tur att bytas.

I Finland byggs en ny reaktor Olkiluoto 3 bredvid de gamla svenskbyggda reaktorerna. Nybyggnationen är

flera år försenad huvudsakligen på grund av byggnadstekniska problem. Den blir också dubbelt så dyr som planerat.

Idag finns möjligheten att i befintliga reaktorbyggnader inrymma en ny typ av reaktor – högtrycks kokarreaktor, HP-BWR – som presenterats på kärntekniska konferenser och i kärntekniska tidskrifter.

En sådan reaktor är säkrare, miljövänligare och mer ekonomisk än tidigare reaktorer och skulle vara ett tekniskt framsteg baserat på vunna erfarenheter under ett halvt sekels reaktordrift i Sverige och övriga världen .

Detta koncept skulle bli betydligt billigare än att som i Finland bygga en helt ny reaktoranläggning. Man skulle nästan kunna fördubbla effekten i förhållande till de befintliga kokarreaktorerna. Det förslagna bytet till högtrycksreaktorer i Oskarshamn och Ringhals skulle kunna realiseras till år 2020.

För tio år sedan stängdes Barsebäck 1 reaktorn. Sen dess har strålningen i reaktortanken och i dess närhet har minskat betydligt. Ett antal komponenter har demonterats och transporterats bort. Byggnaderna är dock intakta. Allt detta gör att ett byte av den gamla reaktorn mot en HP-BWR har underlättats. I dessa dagar när Italien frångår sin avvecklingslinje för att bygga tillsammans med Frankrike minst fyra nya reaktorer, kanske även Skåningar och Danskar kan tänka sig att acceptera en Barsebäck i drift med en ny säkrare och miljövänligare reaktor.

Docent Frigyes Reisch, Stockholm
Fil dr Lars Persson, Sigtuna stad