ÅSIKT

Hårdare regler räddar jobben!

Andrew Mitchell: Bankerna måste övervakas

BILDEN AV KRISEN Tusentals och åter tusentals av osålda bilar på Tjörn utanför Göteborg. Foto: THOMAS JOHANSSON
DEBATT

Vi måste samarbeta för att bygga upp ett effektivare finansiellt system bättre anpassat till 2000-talet. Internationella kapitalflöden måste övervakas ordentligt och regleras mer effektivt. Internationell dialog och konsensusskapande är vad som kommer att leda till framgång, inte en återgång till nationell protektionism och ’de-globalisering’, skriver Andrew Mitchell, Storbritanniens ambassadör i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Världen som helhet står inför ekonomiska utmaningar som hittills saknar motstycke. Den kris vi befinner oss i utlöstes inte av enskilda nationella makroekonomiska misslyckanden utan av en exempellös krasch i de internationella och nationella finansiella system som kommit att bli helt beroende av varandra.

Dessa utmaningar kräver en ny politik, nya sätt att tänka och nya sätt att regera.

Nu är en avgörande tidpunkt där länder ställs inför ett val: Att dra sig tillbaka från globaliseringen och i slutändan minska den globala tillväxten eller att kämpa sig igenom den växtvärk en ny världsordning innebär och genomföra de anpassningar som krävs för att säkerställa en bättre framtid.

Storbritannien, liksom andra länder, har vidtagit en rad nationella åtgärder för att stabilisera sin ekonomi.

Banker har rekapitaliserats, spararnas tillgångar har garanterats, räntor har sänkts, nya stöd har introducerats och bankernas utlåning har underlättats.

Det här är sunda åtgärder, men i isolering blir effekten inte så stor.

Den här typen av åtgärder och dess positiva effekter för arbetsmarknad och tillväxt kan däremot mångfaldigas om de samordnas med internationella samarbetspartners.

Vi måste samarbeta för att bygga upp ett effektivare finansiellt system bättre anpassat till 2000-talet. Internationella kapitalflöden måste övervakas ordentligt och regleras mer effektivt.

En överenskommelse behövs även om öppenhet och standardarder för hur företag styrs.

På Världsekonomiskt Forum i Davos betonade den brittiske premiärministern Gordon Brown nödvändigheten av att länder bygger upp förtroendet för banksystemen, ersätter det nuvarande lapptäcket av lagstiftning och kommer överens om en internationell standard för öppenhet i de finansiella systemen.

Han sa också att ”världen kommer att fungera bäst i framtiden om vi samarbetar”.

Många förslag har hittills lanserats.

Banker bör kanske tänka på att minska sin exponering gentemot varandra i stället för att minska sin utlåning till företag och hushåll.

Internationella finansiella institutioner och utvecklingsbanker skulle kunna öka sin utlåning för att uppväga att banker i den privata sektorn dragit sig tillbaka – detta är av särskild betydelse i länder där krympande kreditgivning från privata banker inte kan motverkas av offentliga åtgärder.

Världsbankens roll skulle kunna utökas genom utlåning till viktig infrastruktur liksom miljö- och fattigdomsbekämpningsprojekt.

International Finance Corporation, som erbjuder lån och rådgivning för att stötta uppbyggnaden av den privata sektorn i utvecklingsländer, skulle kunna hjälpa världshandeln genom tillhandahålla ökad exportfinansiering.

Brown betonade också att regeringar världen över snabbt måste ta ledningen i att möta de utmaningar vi står inför.

Främsta prioritet är de miljontals människor som oroar sig för sina jobb och försörjning.

London Summit, toppmötet som hålls den 2 april under Gordon Browns ledning, är en uppföljning av toppmötet i Washington i november förra året och ytterligare ett mycket viktigt steg för att nå en internationell överenskommelse om hur vi kan samarbeta för att lösa den pågående krisen och återuppbygga världens ekonomier.

Internationell dialog och konsensusskapande är vad som kommer att leda till framgång, inte en återgång till nationell protektionism och ’de-globalisering’.

FAKTA

Dagens debattör

Andrew Mitchell,

Storbritanniens ambassadör i Sverige

Andrew MItchell

ARTIKELN HANDLAR OM