ÅSIKT

Vi har rättigheter och skyldigheter

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK

Martin Lönnebo och KG Hammar ifrågasätter i en debattartikel (6 mars) varför Försäkringskassan nu kräver tillbaka ersättning från en person som arbetat och fått sjukersättning samtidigt. De menar att vi inte tagit tillräcklig hänsyn till den enskildes möjligheter att förstå regelverket och vilka intentioner försäkringstagaren har.

Jag har stor förståelse och respekt för alla dem som försöker att komma tillbaka till arbetslivet och är övertygad om att intentionerna från försäkringstagaren är de allra bästa. Jag har heller ingen annan uppfattning än biskoparna att staten har ett särskilt ansvar att bemöta varje individ med respekt och förståelse för varje persons unika situation.

Socialförsäkringen innehåller både rättigheter och skyldigheter, här är ansvaret ömsesidigt. I den enskildes ansvar ligger att berätta för Försäkringskassan om förhållandena ändras. Försäkringskassans ansvar är att alltid göra bedömningarna utifrån gällande regelverk. Detta för att undvika godtycke för den enskilde och att rättssäkerheten äventyras.

Låt mig också räta ut några missuppfattningar som förekommer i artikeln. Alla personer med sjukersättning har rätt att arbeta under förutsättning att den som börjar arbeta anmäler detta till Försäkringskassan. För dem som har en sjukersättning tills vidare beviljad före 1 juli 2008 gäller nu ett nytt regelverk. De nya reglerna, som trädde i kraft 1 januari 2009, innebär att den som börjar arbeta får behålla en större del av sjukersättningen än vad som var fallet förut. Rätten till ersättningen påverkas heller inte. Inkomsten samordnas med sjukersättningen. Men en ansökan måste precis som tidigare alltid göras innan man börjar arbeta .

Anledningen till anmälningsskyldigheten är att Försäkringskassan ska kunna säkerställa att rätt ersättning betalas ut.

För att kontrollera att rätt ersättning betalas ut till rätt person genomför Försäkringskassan regelbundet kontroller inom olika ärendeslag.

För att undvika att situationer som Ellas uppstår är det viktigt att vi hela tiden utvecklar och förbättrar vårt arbete med att informera om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i socialförsäkringen.

Adriana Lender
Generaldirektör, Försäkringskassan