ÅSIKT

Idag skärper vi "huliganlagen"

Ask & Adelsohn: I första hand ligger ansvaret för att bekämpa läktarvåld på idrottens organisationer och arenaägarna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fotbollssäsongen 2008 har bjudit på många glädjeämnen och bra fotboll. Men glädjen grumlas av tråkiga incidenter, bråk och avblåsta matcher. Många anser att den minskade publiktillströmningen kan kopplas till de brott och ordningsstörningar som begås i samband med vissa herrmatcher.

Det är många med oss som tycker att måttet nu är mer än väl rågat. Huliganernas brist på respekt för klubbarna, supportrar och den vanliga publiken är oacceptabel. Elitidrott ska vara glädje, kamp och underhållning – inte slagsmål och hot.

Vi vill från regeringens sida bidra till bättre förutsättningar för att bekämpa våldet. Men det är många aktörer som behöver arbeta tillsammans för att hitta verktyg för att bygga en god arenakultur.

Regeringen har haft en bra dialog med polisen och idrottens organisationer för att komma tillrätta med problemen. Vid ett möte i februari 2007 träffade vi representanter för polisen och idrottsrörelsen och fick värdefulla synpunkter på hur gällande lagstiftning borde förändras för att motverka brottsligheten.

Dessa synpunkter har lett fram till dagens regeringsbeslut att föreslå riksdagen skärpningar i lagen om tillträdesförbud, ibland populärt kallad ”huliganlagen”. Den innebär bland ­annat att polis ges rätt att ­ansöka om tillträdesförbud till arenan för personer som befaras begå ordnings- eller säkerhetsstörande brott under ett idrottsarrangemang. Åklagare ges dessutom möjlighet att meddela interimistiska (tillfälliga) tillträdesförbud i avvaktan på att ärendet om tillträdesförbud slutligt avgörs. Därmed kompletteras den initiativrätt som idrottsorganisationerna har sedan tidigare.

I ordningslagen införs också straffsanktionerade förbud mot att på idrottsanläggning – och under pågående idrottsarrangemang – inneha eller använda pyrotekniska varor och mot att utan tillstånd beträda spelplanen eller att kasta in föremål på denna. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

De nya reglerna om tillträdesförbud kommer att börja gälla ­redan från 1 april, så att de är i kraft när fotbollssäsongen drar igång.

Utöver detta förslag gav regeringen i december 2007 Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ställa samman kunskap om framgångsrika strategier och metoder för att hindra ordningsstörningar i samband med idrott. I uppdraget ingick även att föreslå insatser som kan förbättra samordningen mellan de olika aktörerna på alla nivåer.

I sin rapport som presenterades i september föreslår Brå bland annat följande åtgärder som kan förbättra det gemensamma arbetet.

Skapa arrangemang utanför och inne på arenan i syfte att minska den aggressiva stämningen.

Inför en senaste ankomsttid till arenan i syfte att skapa utrymme för en noggrannare visitering.

Förlägg alla högriskmatcher vid lunchtid på helger.

Se över den tekniska utrustningen gällande kameraövervakningen på arenorna.

Gemensamt för dessa förslag är att det i första hand är ett gemensamt ansvar för idrottens organisationer och arenaägarna att lösa dessa frågor. Det är viktigt att betona att lagändringar inte kan lösa alla problem. Den samverkan som i dag sker mellan polisen, idrottens organisation och övriga aktörer måste därför utvecklas ytterligare för att vi tillsammans ska kunna skapa en idrott fri från ordningsstörningar. På så sätt hoppas vi att idrottsarrangemang på nytt kan bli tillställningar där alla – spelare, domare, publik och funktionärer – kan känna sig trygga. För att diskutera dessa frågor kommer Kulturdepartementet inom kort att bjuda in alla berörda parter till ett nytt möte i början av nästa år.

FAKTA

Dagens debattörer

Beatrice Ask (m)

Justitieminister,

52 år, Stockholm

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kultur- och idrottsminister,

53 år, Stockholm

Beatrice Ask, Lena Adelsohn Liljeroth