ÅSIKT

Svarthandeln med biljetter är otillfredsställande

Konsumentministern och branschföreträdare: Köp inte från oseriösa säljare

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag släpps biljetterna till U2. Stora biljettsläpp har under hösten och vintern väckt diskussion om oseriös biljettförsäljning till stora konserter. Det har rapporterats om hur oseriösa aktörer köper upp populära biljetter som sedan marknadsförs och säljs till mångdubbla priser på Internet. Många fans har reagerat med bestörtning när de blivit utan biljetter till sina idoler när det samtidigt finns biljetter att köpa till mångdubbla priser på Internet.

Vi, såväl branschföreträdare som konsumentminister, anser att detta är djupt otillfredsställande. Samtidigt vill vi nyansera bilden och uppmana konsumenterna att inte köpa biljetter från oseriösa aktörer. Varje år köper svenskar tiotals miljoner biljetter till olika evenemang. Biljetthantering fungerar i de flesta fall smidigt och med ytterst få problem. Endast en handfull evenemang drabbas av denna typ av andrahandsförsäljning och det handlar om ett litet antal biljetter. Även om det bara är en bråkdel av det totala antalet biljetter som hamnar på oseriösa sajter till mångdubbla priser är företeelsen oacceptabel.

Det är allvarligt när konsumenter utestängs från kulturella upplevelser på grund av att biljetter köps upp i rent spekulationssyfte och på så sätt utestänger enskilda från att få se sin favoritartist. Den oseriösa andrahandsförsäljningen drabbar först och främst konsumenten men även artisten vars fans förnekas möjlighet att gå på konserter.

Populära evenemang – som när världsartister besöker Sverige – är redan svåra att få biljetter till. Den organiserade andrahandförsäljningen gör det ännu svårare för konsumenterna att få biljetter utan att betala ett överpris eller riskera att få falska biljetter.

Representanter för såväl arrangörer, distributörer och återförsäljare, samt konsumentminister Nyamko Sabuni har träffats och diskuterat vilka gemensamma ansträngningar som kan göras. Branschen arbetar hela tiden för nya lösningar som ska underlätta för konsumenterna. Ett antal åtgärder har redan vidtagits.

Till exempel kan biljetter sällan förbokas utan måste betalas direkt, och det maximala antalet biljetter är fyra sittplatsbiljetter eller sex ståplatsbiljetter. Biljetter till de allra största evenemangen säljs inte längre av ATG-ombud utan dessa är bara uthämtningställen. ATG har också förbättrat informationen till sina ombud om vilka regler som gäller och vad som blir påföljden om de etiska reglerna inte följs. Ticnet säljer bara biljetter via sin egen hemsida, callcenter och egna ombud samt ATG. Företagets köpvillkor är att biljetterna inte får säljas vidare till ett högre pris. Biljetter som har sålts vidare i andra hand kan makuleras om detta upptäcks. Det görs kontroller av om samma ip-adress gjort fler köp eller samma kreditkort har använts flera gånger. Tekniken utvecklas hela tiden och Ticnet arbetar löpande med att förbättra kontrollen kring biljettköpen.

I flera andra länder har man lagstiftat mot vissa former av andrahandsförsäljning. Eftersom problemen i Sverige är begränsade i förhållande till hur många biljetter som säljs, vill vi i första hand pröva andra metoder. Det har även funnits förslag på att införa personliga biljetter och legitimationskontroll vid entrén. Detta är dock en problematisk lösning för konsertevenemang då detta utestänger ungdomar utan kreditkort samt skapar svårhanterliga praktiska lösningar och olägenheter för publiken vid evenemang som ska vara lättillgängliga och lustfyllda. Publikinsläppen skulle ta åtskilliga timmar och kostnaderna för hanteringen medföra högre biljettpriser.

Falsk marknadsföring och oseriös andrahandsförsäljning på Internet riskerar att leda till att konsumenter luras. Vår utgångspunkt är att kulturevenemang ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Vi kommer fortsätta vårt arbete för att alla ska känna sig trygga i att köpa biljetter till populära rockkonserter och andra evenemang.

Nyamko Sabuni, konsumentminister (FP)
Tor Nielsen, Chefspromotor LiveNation
Anders Larsson, VD United Stage Artist AB
Mattias Hallgrim, Director Consumer Services TicNet AB
Peter Magnsjö, Partneransvarig ATG