ÅSIKT

Replik direkt: Alla anmälningar om brott tas på största allvar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tallink Silja arbetar målmedvetet med alla frågor som rör fartygens och passagerarnas säkerhet.

Rederiets personal har som ett led i detta även utbildats i frågor gällande sexhandelns struktur, bland annat under ledning av Ecpat.

Sexhandel är ett synnerligen dystert inslag i samhället som dyker upp på vitt skilda ställen i många länder runt om i världen. Sverige, Norden och Baltikum är tyvärr inga undantag.

Vid misstanke om eventuellt brott ombord följer fartygens säkerhetspersonal strikt givna instruktioner. På varje fartyg finns ett flertal vakter som går att nås direkt eller via fartygets information. Alla anmälningar om brott eller brottsmisstanke, oavsett karaktär, tas på största allvar. Glädjande nog är antalet anmälda brott- eller brottsmisstankar ombord på fartygen lågt.

Janis Pavuls, kommunikationschef, Tallink Silja AB