ÅSIKT

Så ska barnporren och barnsexturismen stoppas

EU-kommissionen vill trappa upp kampen

DEBATT

EU-kommissionen trappar upp kampen mot barnporr och sexuellt utnyttjande av barn, inklusive barnsexturism i länder utanför EU. I ett förslag som läggs fram idag uppmanar kommissionen EU:s medlemsländer att ta i med hårdhandskarna mot barnsexbrott. Dessa brott är avskyvärda och bör bestraffas mycket hårt, skriver Margot Wallström och Jacques Barrot vice ordföranden i EU-kommissionen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jacques Barrot och Margot Wallström, EU-kommissionen.

För en dryg vecka sedan spräckte österrikisk polis ett nätverk av barnpornografi som hade förgreningar i 170 länder. 14 000 datorer med olagliga bilder på barn, nio till tolv år, beslagtogs. Nätverket är tyvärr bara ett av många i världen som sprider pornografiska bilder på barn. Barnpornografi är mycket utbredd i både Europa och USA och spridningen av material har ökat sedan Internet och digitalkameror slagit igenom. Mellan 1997 och 2007 ökade antalet sidor med barnpornografi på Internet med 1 500 procent! Sexvåld mot barn ökar också. Hundratusentals barn världen över utnyttjas sexuellt och utsätts för sexuellt våld. Barnsexturism till länder långt bort från EU blir allt vanligare. Den här typen av brott mot barn är av det mest fruktansvärda slaget. De leder till allvarliga psykiska, fysiska och sociala effekter för barnen, som märker dem för livet.

Trots att spridningen av barnpornografin är internationell är lagstiftningen på området nationell. EU-länderna har ingen gemensam lagstiftning på området. Det finns inte heller någon gemensam lagstiftning som kriminaliserar sexbrott mot barn som begåtts av EU-medborgare i länder utanför EU.

För sex år sedan antog EU:s ministerråd ett beslut om att föra de lagar i medlemsländerna som rör polissamarbete och straffrättsligt samarbete närmare varandra för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Beslutet var ett viktigt steg mot att på EU-nivå bekämpa sexbrottsligheten mot barn, som ofta är gränsöverskridande och leds av internationella ligor som tjänar alltmer pengar på att utnyttja barn. Beslutet har dock ett antal tillkortakommanden. Det täcker bara några enstaka brottsliga handlingar, det omfattar inte nya former av utnyttjande och exploatering av barn med hjälp av ny informationsteknologi och det inkluderar inte heller pedofilbrott som begåtts av EU-medborgare i länder utanför EU.

Det förslag som EU-kommissionen lägger fram idag är mer heltäckande och ambitiöst. Det ska dessutom underlätta samarbetet såväl inom som utanför EU för att bekämpa och bestraffa sexuella brott mot barn.

För det första ska EU-medborgare som begår sexuella brott och utnyttjar barn i länder utanför EU kunna åtalas och dömas i ett EU-land. När europeiska pedofiler i allt större omfattning söker sig utomlands för att begå brott måste EU ta sitt ansvar. Kommissionen vill förbjuda alla former av barnsexturism. EU-medborgare skall inte kunna resa till andra delar av världen och begå brott mot barn utan att kunna bli fällda.

För det andra ska allvarliga sexuella brott och utnyttjande av barn som idag inte omfattas av EU lagstiftning kriminaliseras. Bara ett exempel: idag är det endast brottsligt om man tvingar ett barn att ha en sexuell relation med en tredje person, om man får betalt för det. Det här ska ändras i framtiden så att alla situationer där barn tvingas till en sexuell relation, oavsett betalning, bestraffas.

För det tredje ska nya former av sexuella brott och utnyttjande av barn via informationsteknologi också kriminaliseras.

Kommissionen föreslår också att Internetsajter som förmedlar barnpornografi ska kunna blockeras genom frivilliga överenskommelser med Internetleverantörer.

För det fjärde ska ett EU-täckande system skapas som förbjuder att en person som tidigare dömts för barnsexbrott i ett EU-land ska kunna få jobb där barn är inblandade i ett annat EU-land, exempelvis scoutledare och förskollärare.

Slutligen, maximistraffet för sexuellt våld eller sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi höjs från sex till 12 års fängelse beroende på hur grovt brottet är.

Sexuellt våld mot barn, i alla dess former, är ett av de mest förskräckliga brott som en vuxen människa kan begå. Vi måste samarbeta inom EU och även internationellt för att ge barnen största tänkbara skydd mot alla former av brott och övergrepp. Varje gång ett barn utsätts för sexuellt våld är ett misslyckande för oss vuxna. Det får inte vara möjligt att personer som begår sexbrott mot barn ska gå straffria, oavsett var brottet har begåtts.

Jacques Barrot, vice ordförande EU-kommissionen
Margot Wallström, vice ordförande EU-kommissionen