ÅSIKT

Bistånd ger mer än ekonomisk tillväxt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Fölster gör (i Aftonbladet den 23 mars) det lätt för sig genom att tillsammans med Svenskt näringsliv hävda att bistånd per automatik ska ­påvisa ekonomisk tillväxt. Gör inte biståndet det så är det dåligt bistånd. Fattigdom kan bekämpas genom ekonomisk tillväxt men inte allena. Fattigdom är också avsaknad av demokrati, makt, säkerhet, information, frihet, värdighet och respekt, för att nämna några aspekter.

Låt oss ta ett exempel från Individuell människohjälps verksamhet: I Jerusalem, på Västbanken och i Gaza har ­situationen för barn med ­intellektuella funktionsnedsättningar förbättrats. Genom enträget arbete har IM i samarbete med lokala myndigheter skapat modeller för hur barnen kan få rätten till utbildning och hälsa tillgodosedd.

Har arbetet skapat ekonomisk tillväxt? Nej, föga troligt, men det skapar trygga och utvecklande miljöer för barn med speciella behov. Det skapar utveckling där stat och samhälle börjar respektera alla människors lika värde och ser mänskliga rättigheter som något tillämpbart. I den formula Fölster förespråkar finns varken tid eller pengar att lägga på de grupper som lever i utanförskap. Grundtesen i resonemanget verkar lyda att de grupperna tids nog får sitt – bara ekonomin satt fart.

Det är lättare att utvärdera riskkapitalprojekt och se om investeringen bär sig själv och överlever. I min mening är det ett påstående som i sig själv varken kan bära sig eller överleva. Det kan inte på fullaste allvar vara tillgången på mätinstrument som ska avgöra relevansen för utveckling? Med det ställningstagandet tar man avstånd från innovationer, förändring och slutligen till och med utveckling i sig.

Det görs framsteg för att ta fram verktyg för resultatredovisning inom biståndet. Det är inget lätt arbete eftersom det som ska mätas inte är monetära enheter utan mjukare värden. Genom attitydförändring skapas ökad jämställdhet, genom att värna om rättigheter och stärka demokratiska rörelser förebyggs konflikter.

Det skulle vara intressant att höra om de lösningar Svenskt Näringsliv har för att förbättra situationen för människor som lever utan tillgång till de mänskliga rättigheter du och jag ser som självklara.

Att utöka andelen bistånd som går till riskkapitalprojekt i samarbete med företag ser Fölster som en god väg att vässa biståndet.

Det ser jag inte som ett problem så länge dessa företag också åtar sig att verka för barn med funktionsnedsättningars rätt till hälsa och utbildning, värna om mayaindianers eller exiltibetaners rätt till sin kultur eller ge livskraft och framtidstro till föräldralösa barn i Zimbabwe. Välkommen till verkligheten Stefan Fölster, säger jag.

Micael Fagerberg,
chef för Individuell människohjälpsinternationella avdelning