ÅSIKT

”Rör inte vår skola”

Föräldrar: ”Kommunala skolan hett villebråd i Alliansens Sverige”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
”Vi vill bestämma själva” Ekerö kommun vill ersätta den nedläggningshotade Drottningholmsskolan med en montessoriskola. ”Vart tog rätten till kommunal skola vägen?”, skriver föräldrarna Monica Kämpe, Stefan Holm och Kina Carlsson.

I år firar Drottningholmskolan på Ekerö 100 år. Samtidigt vill kommunen lägga ner den.

För i Alliansens Sverige verkar den kommunala skolan vara fritt villebråd.

Vi har läst och hört hur andra skolor drabbats runtom i Stockholm och övriga Sverige. Nu verkar det vara vår tur.

Drottningholmskolan är en glesbygdsskola i ett område som anses av riksintresse att bevara. En liten skola med i kommunens ögon för få elever. Men skolans attraktiva läge och lokaler vill man komma åt för en friskola.

Anledningen till att eleverna är så få är att kommunen under flera år, fram till i höstas, vägrat rätta till problem med undervisningens kvalitet som föräldrarna gång på gång påtalat. Ett antal föräldrar har röstat med fötterna och flyttat sina barn till andra skolor. Precis som på andra håll i landet.

En perfekt förevändning för politikerna att dra ur proppen och låta en friskola ta över.

Vart tog rätten till kommunal skola vägen?

Över hela landet ser vi hur kommunala skolor ”dödas”. Enligt en undersökning i Svenska Dagbladet fanns förra året 683 privatiserade grundskolor och 389 gymnasier. I år tillkommer 215 grundskolor och 302 gymnasier.

Vi har inget emot friskolor. Det är utmärkt att det finns alternativ. Men vi vill gärna bestämma själva i vilken sorts skola våra barn ska gå.

Nu försvinner den rätten i praktiken.

Våra barn måste i fortsättningen åka en mil eller längre om de ska gå i kommunal skola. Det är som om vi bodde i Norrland fast det bara är 15 kilometer till Sergels Torg.

Följden blir en resekarusell som för tankarna till bussningen av svarta elever till vita skolor i USA under 70-talet. Med skillnaden att det den gången fanns rationella skäl.

Våra barn bussas till andra kommundelar samtidigt som barn från andra kommundelar ska bussas till ”vår” skola. Fullkomligt absurt. Inte minst i dessa tider av klimathot.

Den våldsamma satsningen på friskolor är på väg att riva sönder det kitt som håller ihop skolan som en viktig samhällsinstutition. Nästan överallt minskar elevantalet i kommunala skolor. Följden blir mindre pengar, färre lärare och i slutändan sämre undervisning.

För med friskolans intåg har även räknenissarna tagit plats på första parkett. Skolan är inte längre en rättighet som vi betalar för via skattsedeln. Skolan är en ekonomisk enhet som helst ska ge vinst och åtminstone gå ihop ekonomiskt.

Politikerna applicerar dock detta marknadsekonomiska tankesätt bara i ena änden. Om en korvkiosk går dåligt försöker ägaren förbättra sin produkt och/eller marknadsföra den på ett attraktivt sätt.

Alliansen är duktig på att räkna fram kommunala skolors förluster men i vårt fall (och misstänker vi en massa andra runtom i landet) har mycket lite gjorts för att förbättra produkten och absolut ingenting för att marknadsföra den.

Inte ens en sovjetisk planekonom skulle misslyckas med att locka elever till en naturskönt och idylliskt belägen skola med små klasser där alla elever kan bli sedda. Ekerö kommun har lyckats med det konststycket.

Liksom i övriga Sverige är det svårt att inte se de bakomliggande ideologiska motiven.

Den moderate ordföranden i barn- och ungdomsnämnden på Ekerö är den som främst driver skolans nedläggning. Han vill ersätta den med en montessoriskola vars huvudmän ännu inte fått tillstånd från Skolverket att bedriva skola.

Samme moderat var för några år sedan med om att dra igång en montessoriskola på Ekerö och har suttit i dess styrelse.

Kanske har de moderata kommunpolitikerna inte riktigt hängt med i partiets utveckling? De känns mer som gamla än som nya moderater.

De lyssnar inte på sin egen partiledare Fredrik Reinfelt. På moderatstämman förra året påpekade han att det inte är något självändamål att starta friskolor.

Vi tycker inte att en skola går att driva som en korvkiosk. En av de viktigaste saker vi betalar skatt för är rättigheten att ha en väl fungerande kommunal utbildning för våra barn i närområdet.

Vi kräver vår valfrihet åter.

FAKTA

Gäller Alliansens löfte om valfrihet bara dem som vill ha sina barn i friskola?

Den frågan ställer Kina Carlsson, Stefan Pettersson och Monica Kämpe vilkas barn riskerar att förlora sin kommunala skola.

Dagens debattörer

Monica Kämpe

33, marknadsförare, Drottningholm

Stefan Holm

45, civilingenjör, Drottningholm

Kina Carlsson

39, vårdare/handledare, Drottningholm

----------------------------------

Föräldrar med barn i Drottningholmskolan