ÅSIKT

Tänk hängränna – samarbeta i hela bygden

DEBATT

Hej, vill bara tala om att: Vi landsbygdsmänniskor är vana att samarbeta, vi hjälps åt och ställer upp för varandra, för bygden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ta ett exempel; en skola är inte bara en skola i en bygd. Landsbygdskolan är livsnerven, navet i en bygd. I skolan finns drivkraften, våra barn, vår framtid.

Tänk bredare än stuprör skriver ”Livat på landet”.

Där jag bor har vi har en landsbygdsskola som med jämna mellanrum har varit nedläggningshotad, men vi i bygden mobiliserar oss varje gång och kämpar för vår skola, vår bygd.

Vi blir trötta av alla hot och har nyligen bildat utvecklingsgrupper i skolan där föräldrar, föreningsmänniskor och företagare... ja hela bygden är engaerad i skolans utveckling. Vi hittar nya fomer, vi tänker nytt, vi har vanan att vara innovativa, men tråkigt är det att det oftast ska ske under hot.

Så vad som krävs för att få landsbygden levande är att kommunerna tar sitt ansvar för sin landsbygd. Börja med att ta landsbygdsprogrammet och modellen landsbygdssäkringen ”Rural proofing-modellen” på allra störta allvar. Se över och börja samarbeta över era egna förvaltningar.

Ni kan inte sitta och tänka, köra "stuprörstänk" (varje förvaltning ser bara till sitt eget) när ni ska jobba med landsbygdstänk, det är "hängrännatänk" som ska gälla! För ett vinnande hållbart landsbygdsperspektiv krävs följande:

Ni måste själva börja samarbeta och visa tydligt och konkret att ni har samsyn, en förståelse och en tro på landsbygden. För dilaog med landsbygdmänniskor. För är det något som vi är proffs på så är det just att vara landsbygdsbor! När ni gör detta då kan vi också våga börja tro och få arbetsro till utveckling och ännu fler innovativa och goda idér skulle kläckas, jag lovar!

Fler människor, näringslivsidkare skulle våga ta klivet och flytta till landsbygden när förutsättningarna finns. Men nu går all kraft och energi till att rädda, rädda och åter rädda... sin skola, lanthandeln, ja hela ens tillvaro kretsar om att försöka överleva, kunna ha möjligheten att få bo kvar där man faktiskt valt att leva sitt liv.

När man beslutar om en nedläggning av exempelvis en skola på landsbygden, så är det ett krav att se vilka sociala-, ekonomiska- och ekologiska effekter detta skulle medföra för en hel bygd. Landsbygden har speciella förutsättningar och man bör ha detta i åtanke när man fattar beslut som direkt berör landsbygden. Det kan faktiskt vara helt livsavgörande beslut som tas.

Så ge oss förutsättningarna så kommer vi i framtiden ha en ytterst levande landsbygd!

En som inte har det så LIVAT PÅ LANDET, just nu!

ARTIKELN HANDLAR OM