ÅSIKT

”Sveriges ansvar får inte leda till att andra slipper”

Europaparlamentariker Christofer Fjellner om EU-kommissionens klimat- och energipaket

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: erik luntang
Moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.

Idag publiceras EU-kommissionens stora klimat- och energipaket. Ett omfattande arbete resulterar i kraftfulla åtgärder för att stävja klimatförändringarna och de energiutmaningar som följer.

Kommissionen specificerar bland annat hur "bördorna" - vilka i paketet framträder som procentsatser i minskade utsläpp och andel förnybar energi - skall fördelas mellan EU:s medlemsstater.

Ekonomiskt rationellt

Eftersom de fördelas efter ekonomisk bärkraft och inte efter hur långt länderna hittills nått får Sverige bära en stor andel av bördorna. Det aktualiserar den eviga frågan om Sveriges roll i det internationella miljöarbetet; ska vi gå före och leda eller ska vi arbeta för att alla länder tar samma ansvar?

Det är ekonomiskt rationellt som moraliskt riktigt att Sverige tar täten. Ekonomiskt rationellt eftersom det kan ge oss en konkurrensfördel att vara först med de nya miljövänliga alternativen. Det är också rimligt att vi bär en större börda än länder som inte har samma välstånd och förutsättningar. Vi ska gå före vad gäller metoder för att inlemma kostnaderna för utsläpp i företagens kalkyler. Vi ska gå före när det gäller språnget från det oljebaserade till det miljövänliga samhället. Vi ska ta täten när det gäller att ta ansvar för att nå miljömålen.

Andra måste följa

Men Sveriges ansvarstagande får inte leda till att andra slipper. De andra måste följa efter. Vi står för knappt 0,3 procent av världens totala koldioxidutsläpp och kan aldrig ta över andra länders ansvar. Enbart om andra länder följer efter kan vi klara klimatmålen. Prognoser visar att flera västeuropeiska länder riskerar missa Kyotoprotokollets uppgörelser.

Att EU-länderna nu tar sikte på ett gemensamt paket på klimat- och energiområdet är bra. Visst kan Sverige - och andra rika länder - bära ett större ansvar än de mindre lyckligt lottade länderna. Men det får inte innebära att andra länder slipper eller struntar i att ta ansvar.

FAKTA

Sverige kommer att få ta en stor del av ansvaret när EU ska möta klimathotet och minska utsläppen.

Helt rätt, skriver europaparlamentarikern Christofer Fjellner (m) i en debattartikel på aftonbladet.se.

Men samtidigt får inte Sveriges ansvar göra att andra länder slipper undan.

– Visst kan Sverige - och andra rika länder - bära ett större ansvar än de mindre lyckligt lottade länderna. Men det får inte innebära att andra länder slipper eller struntar i att ta ansvar, skriver Fjellner.

Christofer Fjellner (m),
Europaparlamentariker