ÅSIKT

Miljömärk etanolen!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att minska vårt beroende av den allt dyrare oljan och hejda växthuseffekten måste vi gå över till förnybara drivmedel som etanol och biodiesel. Men biodrivmedel produceras inte alltid på ett uthålligt sätt. I några fall använder man stora mängder smutsig fossil energi, bla brunkol i tillverkningen. I andra fall skövlar man regnskogar eller har skördearbetare som lever med undermåliga arbetsförhållanden.

För att vi som konsumenter med gott samvete skall kunna välja en miljöbil och köra på etanol eller annat biodrivmedel behövs en miljö- och ursprungsmärkning.

Etanolen från Lantmännens produktionsanläggning i Norrköping ger bra miljöprestanda tack vare modern teknik och energiintegration med Eon:s biobränsleeldade kraftvärmeverk. Utsläppen av växthusgaser minskar med 80 procent jämfört med bensin.

Detta är klart bättre än den spannmålsbaserade etanol som produceras i övriga EU och i USA och i nivå med den bästa sockerrörsbaserade etanolproduktionen. Energibalansen blir omkring 1:5, om man räknar in energirika biprodukter, som i sin tur minskar importberoendet av till exempel soja.

Jag tror på en svensk etanoltillverkning som minskar importberoendet, minskar utsläppen av klimathotande växthusgaser och som kan vara ett steg mot ett minskat oljeberoende.

Men det är rimligt att jag som konsument kan välja etanol som är både miljövänlig och miljövänligt producerad. Låt oss snarast få se en miljömärkt etanol!

Ove Fellin

lantbrukare,

Mälardalen