ÅSIKT

”Har försäkringskassan en GUDS HAND som gör att vi blir friska?”

DEBATT

Curt Malmborg säger, vi följer lagen. Står det i den att man skall jaga sjuka?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu till mig själv som är sjuk sedan 1995 i svår fibromyalgi med 8,8 i smärta av 10 möjliga poäng.

Jag har haft sjukersättning sedan1997 med omprövning med jämna mellanrum. 2007 var det dags att söka ny sjukersättning efter att jag hade genomgått pilaprojektet.

Pilaprojektet är ett sammarbete mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen där man skall titta på sjukdomsfall som har varat två år eller längre, med syftet att kunna börja jobba igen.

Jag genomgick en sådan utredning 2007 och fick svaret att jag inte var aktuell att börja jobba igen, p g a min sjukdom.

I oktober ringer handläggaren från försäkringskassan och säger att han inte kommer att föreslå en ny sjukersättning, därför att jag är fullt frisk att börja arbeta igen. Jag påtalar för honom att jag inte är frisk och att ni har gjort en pila-utredning på mig i mars månad 2007 som säger att jag inte är aktuell för återgång i arbete.

- Det spelar ingen roll, säger handläggaren, du får väl överklaga då.

- Men jag kan ju inte arbeta, säger jag.

- Då får du väl sjukskriva dig!

Påtalade även att jag är under behandling och att det ska komma in mer utlåtanden.

- Spelar ingen roll, var det fortsatta svaret.

Han hade redan bestämt sig att jag skulle kastas ut. Nu har jag varken a-kassa eller sjukersättnig för efter fem år som sjuk är man inte berättigad till a-kassa, men jag har fortfarande samma sjukdom som jag har haft sedan 1995 och fick sjukersättning för!

Hur kan det ha ändrats över en natt att man blir frisk? Har försäkringskassans handläggare en GUDS HAND som gör att vi blir friska? Det är inte roligt att ha värk, aldrig kunna sova mer än några timmar i sträck, ligga vaken på nätterna och aldrig vara utvilad, aldrig kunna bli fri från värken.

Så, Clas Malmborg, visst har ni klappjakt på oss sjuka. Hur kan ni annars bara slänga ut mig och alla andra på gatan utan någon ersättning varken från försäkringskassan eller a-kassan?  Ingen vill ha oss. Vi är friska enligt f-kassan och sjuka enligt a-kassan.

Sedan förstår jag mig inte på läkarkåren: att de accepterar att deras diagnoser och kompetens ifrågasätts? Vad skall vi med dessa läkare till om försäkringskassan ändå inte litar på dem?

Det  är bättre att f-kassan har egna läkare som ställer rätt diagnoser om att alla är fifflare, simulanter och lata jävlar som bara vill utnyttja vår sjukkassa.

Hoppas att de blir drabbade själva någon gång, och får inse vilket helvete det är att vara sjuk och inte bli trodd av en försäkringstjänsteman.

Med vänlig hälsning

Magnus