ÅSIKT

"Det krävs minst 100 gånger mer resurser att sätta dit en fildelare än en fortkörare"

Carl Schlyters svarar på repliken

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag brukar aldrig begära replik på repliker men psudonymen Arnthor kan jag ju inte kontakta på annat sätt och det var lite låga argument som jag gärna vill bemöta. Med ett viktigt tillägg.

Det finns två dimensioner av debatten om fildelning. När det gäller upphovsrättens roll att stimulera utveckling av kultur är vi inte alla eniga. Upphovsrätten kan stimulera kreativitet, men också hindra den och den tekniska utvecklingen. Det är ineffektivt att fortsätta med nuvarande form av upphovsrätt, det finns andra sätt att kompensera kulturarbetare som jag utvecklat vidare på www.iwouldntsteal.net.

Den andra delen handlar om balans och proportion. Arnthor argumenterar att "Skyddande av upphovsrätten kommer alltid i första hand." samt "Att ifrågasätta hur man sen jagar fildelare, ja det känns sekundärt". Men till skillnad från pseudonymen Arnthor anser jag, EG-domstolen, EU:s dataskyddsmyndighet och de flesta jurister att "något bildbibliotek från semestern" faktiskt är i högsta grad privat och är den typ av information som endast ska lämnas ut vid allvarligare brottsmål. Miljoner människor fildelar idag, då kan inte andra halvan av befolkningen anställas att jaga den första.

Billigare, effektivare och rimligare är att anpassa lagstiftning, affärsmodeller och kompensation till kulturskapare efter utvecklingen. Inte att låsa fast kultur, teknik och rättsväsende till förlegade försäljningsmetoder. En svårighet till är att visa uppsåt, polisen själv får ta hjälp av experter för att veta vad som är skyddat på nätet, hur ska vi alla veta säkert vad som är skyddat respektive fritt? Det vore bättre om polisen kunde fokusera på att jaga de skattesmitare och fartdårar Arnthor nämner, då skulle vi dessutom få råd med mer kulturstöd. Det krävs minst 100 gånger mer resurser att sätta dit en fildelare än en fortkörare.

Carl Schlyters