ÅSIKT

Ingen ska behöva riskera livet på jobbet

LO: ”En bra arbetsmiljö är fortfarande ingen självklarhet”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Aftonbladet 3 och 4 februari 2007.

LO-förbundens medlemmar har ofta stora brister i sin arbetsmiljö. I värsta fall handlar det om olycksfall och dödsfall, som i helgen då en arbetare förolyckades i Kiruna.

Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försämrats och många löntagares arbetsmiljö är inte acceptabel. Det handlar om allt från förslitnings- och belastningsskador som kan orsaka ett livslångt lidande, särskilt ser vi det i kvinnodominerade yrken.

Detta är problem som vi pekade på i det brev vi skickade till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Vi har inte fått svar på våra frågor och det har inte heller skyddsombud, LO-distrikt och verkstadsklubbar fått som skrivit liknande brev.

Siffrorna talar för sig själv:

?Varje år dör det drygt en person per vecka i arbetsolyckor.

?Varje år avlider 100 personer på grund av asbest. Människor exponeras vid rivningar eller ombyggnation utan vetskap om att de utsatt sig för livsfara.

?Varje år skadas över 30 000 människor på sitt arbete och blir sjukskrivna.

Skyddsombud berättar att Arbetsmiljöverkets inspektörer inte hinner inspektera uppenbart bristfälliga arbetsmiljöer. Vi får också rapporter om att skyddsombuden inte törs ställa tillräckligt höga krav på arbetsgivarna för att de är rädda att bli av med arbetet.

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande.

Regeringen har valt att genomföra kraftiga neddragningar på Arbetsmiljöverket som resulterat i att var tredje anställd på verket slutat. Resultatet blir att ett företag kan räkna med att inspekteras vart tjugonde år.

FN-organet ILO rekommenderar en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. Sverige ligger redan nu under den rekommendationen. Inom EU är det krav att varje medlemsstat har en nationell strategi för god arbetsmiljö.

Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande.

Vårt förslag är nu att arbetsmarknadens parter och regeringen träffas för att komma överens om en nationell arbetsmiljöstrategi.

En bra arbetsmiljö är fortfarande ingen självklarhet. Det är djupt orättvist och inte förenligt med några som helst jämlikhetstankar att vissa människor i ordets rätta bemärkelse ska riskerar livet på sitt arbete.

Det ligger i LO-förbundens medlemmars intresse att arbetsmiljön på våra arbetsplatser blir bättre. Därför är vi beredda att bidra med vår kunskap och våra idéer för att åstadkomma en förändring. Vår förhoppning är att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill arbeta med oss.

Wanja Lundby-Wedin

LO-ordförande

Ulla Lindqvist

LO:s andre vice ordförande

ARTIKELN HANDLAR OM