ÅSIKT

”Vi står oss väl i internationella jämförelser”

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svarar på LO:s kritik mot regeringens arbetsmiljöpolitik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: FREDRIK HOFGAARD
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m).

Utgångspunkten för regeringens politik har hela tiden varit arbetslinjen. Människors vilja till arbete måste tas tillvara. Målet är tydligt: alla som vill och kan arbeta ska också ha möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Arbetsmiljön och arbetsmiljöpolitiken har stor betydelse för att möjliggöra denna politik.

En central och naturlig utgångspunkt för arbetsmiljöpolitiken är att den tillsammans med regeringens jobbpolitik bidrar till att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och inom arbetslivet genom att inte bara skapa förutsättningar för fler arbeten utan även arbeten med goda och utvecklande arbetsvillkor, som ger möjlighet för fler att delta i arbetslivet.

Orimligt många skadas

Även om vi står oss väl i internationella jämförelser, är det orimligt många som skadas eller rent av dödas på jobbet, och orimligt höga samhälls- och företagsekonomiska kostnader för en arbetsmiljö som inte är tillräckligt god. Detta är oacceptabelt och det finns uppenbart mycket kvar att göra inom detta område.

Vad gäller de besparingar som genomförts på arbetsmiljöområdet kan konstateras att Arbetsmiljöverket med de anslagsminskningar som beslutats i reala siffror kommer att ha lika mycket i resurser som man hade i slutet av 1990-talet – under socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det bör läggas till att det statliga stödet till regionala skyddsombudet (drygt 100 miljoner kronor/år) är större nu än då.

Med de effektiviseringar av verksamheten som nu genomförs på verket är jag övertygad om att myndigheten fortsatt kommer att kunna bedriva en effektiv tillsyn, särskilt inriktad mot de arbetsplatser med störst risk för ohälsa.

Långsiktigt arbete

Det är glädjande och bra att Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist vill vara med och diskutera den framtida arbetsmiljöpolitiken. Det är självklart att människor inte ska behöva riskera hälsan på jobbet. Låt oss diskutera vilka verktyg som behövs för en bra och utvecklande arbetsmiljö och hur arbetsmiljöpolitiken kan bidra till en minskning av utanförskapet. Regeringen inledde under fjolåret ett omfattande och långsiktigt arbete med dessa frågor. Detta arbete fortsätter nu och jag vill att dialogen mellan arbetsgivare, arbetstagare, företag, organisationer, forskare, myndigheter, politiker och andra intressenter ska vara en central del i utvecklingen av den framtida arbetsmiljöpolitiken.

FAKTA

Arbetsmiljöverket har lika mycket resurser i dag som under socialdemokraternas 90-tal.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin som svar på LO:s kritik mot regeringens neddragningar.

Samtidigt håller Littorin med om att mer kan göras för att färre ska skadas eller dö på jobbet.

”Jag vill att dialogen mellan arbetsgivare, arbetstagare, företag, organisationer, forskare, myndigheter, politiker och andra intressenter ska vara en central del i utvecklingen av den framtida arbetsmiljöpolitiken”, skriver han på aftonbladet.se.

Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister (m)