ÅSIKT

Snusa, tjejer!

Freddi Lewin: ”Fimpa med prillan – och minska risken för lungcancer”

DEBATT

Svenska män har sedan decennier använt snus som ett sätt att sluta röka. I dag röker endast 12 procent dagligen – en unikt låg andel i en internationell jämförelse. Motsvarande andel för kvinnor är 16 procent. Sverige är faktiskt det enda landet i världen där fler kvinnor än män röker.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det råder i dag vetenskaplig konsensus om att cigarettrökning är dramatiskt mycket hälsofarligare än snusning. I en rapport nyligen från Royal College of Physicians i London konstaterades att rökfri tobak reducerar hälsoriskerna jämfört med rökning med 90–99 procent, och den vetenskapliga världen är också enig om att det svenska snuset med dess kvalitetskrav är ”bäst i klassen”.

Övergången från rökning till snusning har gett tydliga avtryck i folkhälsostatistiken. Svenska män löper mindre risk att dö i en rökrelaterad sjukdom än i något annat europeiskt land. Snus har varit en starkt bidragande orsak till denna utveckling, eftersom det är ett alternativ för dem som inte vill eller kan sluta med tobak helt och hållet.

Risken för svenska kvinnor att dö i tobaksrelaterade sjukdomar ligger dock i nivå med risken för kvinnor i övriga Europa. De svenska kvinnornas konsumtionsmönster av tobak följer nämligen det europeiska mönstret.

Socialstyrelsen rapporterade nyligen att det nu är fler kvinnor som dör av lungcancer än av bröstcancer. Dödligheten i lungcancer har ökat med skrämmande 75 procent på knappt 20 år.

Under samma tidsrymd har jag arbetat som cancerläkare, framför allt med rökrelaterad cancer. Jag behöver knappast understryka att lungcancer är en mycket obehaglig sjukdom. För att inte tala om kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som ökar dramatiskt bland rökande kvinnor.

Konsumtionen av nikotinläkemedel per capita i Sverige är den högsta i västvärlden. Sådana läkemedel används oftare av kvinnor än av män som rökslutarhjälp. Men effekten är sämre än med snus. Resultat från såväl Sverige som Norge visar att de som slutar röka med hjälp av snus har större sannolikhet att förbli rökfria än de som prövar nikotinläkemedel.

Snus har i Sverige hittills mest setts som en traditionellt manlig vana. Den runda dosan i byxfickan, prillan under den putande läppen, mycket av det som förknippas med snus har mest attraherat en manlig publik.

Det är först på senare tid som kvinnor fått upp ögonen för snuset som alternativ till cigaretterna. De är relativt få, det rör sig om 4 procent av den kvinnliga vuxna befolkningen. Men bland dem som snusar dagligen är cirka 60 procent före detta rökare. Att inte fler kvinnliga rökare anammat snuset beror nog i hög grad på att snusproducenterna inte lyckats få fram tillräckligt attraktiva produkter.

Sedan jag tog anställning som medicinsk rådgivare på Swedish Match för knappt två år sedan har jag gjort allt för att inspirera och driva på företaget att utveckla produkter specifikt för – och i nära samarbete med – rökande kvinnor.

Det är min förhoppning att svenska kvinnor ska kunna göra samma resa som de svenska männen gjort sedan slutet av 1960-talet vad gäller tobaksbruk. Om den nya produkten kan bidra till detta är det något som alla borde kunna glädjas över. Ur folkhälsosynpunkt står det klart att ett nytillskott behövs för att erbjuda kvinnliga rökare ett effektivt alternativ till de extremt hälsofarliga cigaretterna.

Men Swedish Match kommer sannolikt att från vissa håll få utstå kritik för att försöka ”locka kvinnor in i ett nikotinberoende” eller något liknande. Det brukar komma som ett brev på posten.

Det kommer jag att ta med upphöjt lugn. Varje kvinnlig rökare som fimpar med hjälp av snus gör sig själv och folkhälsan en stor tjänst.

FAKTA

Fler kvinnor dör av lungcancer än av bröstcancer och dödligheten i lungcancer har ökat med 75 procent på knappt 20 år.

Att sluta röka med hjälp av snus är effektivare än med nikotinläkemedel. Därför gör varje kvinna som fimpar med hjälp av snus sig själv och folkhälsan en stor tjänst, skriver Freddi Lewin.

Dagens debattör

Freddi Lewin

55 år, Stockholm.

Leg läkare, cancerspecialist samt medicinsk rådgivare på Swedish Match.