ÅSIKT

Att följa lagen utesluter inte hjärna och hjärta

Curt Malmborg: "Arbetslivet har helt klart blivit tuffare, med ökad konkurrens och utan andhämtningspauser för många"

Foto: EIVIND VOGEL-RÖDIN/FÖRSÄKRINGSKASSAN
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag försökte i mitt förra svar till Marcus Birro beskriva den komplexitet och dubbelhet som vi inom Försäkringskassan känner när vi administrerar vår gemensamma sjukförsäkring. Aftonbladet valde att tolka det helt ensidigt genom att sätta rubriken ”Vi följer bara lagen”. Men det lilla ordet ”bara” kom inte från det jag skrivit, så enkelt är det nämligen inte.

Nu återkommer Marcus Birro och är stött över att jag har sagt att han dömt ut vårt demokratiska system. Han avpersonifierar mig dessutom och gör mig mer soldatlik genom att kalla mig vid efternamn.

Det som fick mig att svara på Marcus Birros första inlägg var att jag, både personligen och som chef för Försäkringskassan, reagerade på att han kallade Försäkringskassan för fjärde rikets frontsoldater. En för mig avskyvärd liknelse. Vi som arbetar i Försäkringskassan har visserligen de lagar och regler som den demokratiskt valda riksdagen har stiftat till grund för vårt arbete men det utesluter inte att vi använder både vår hjärna och vårt hjärta.

Marcus Birros artikel är en del i en trend. Försäkringskassans anställda blir ena dagen anklagade för att vara för hårda och säga nej till ersättning, andra dagen att vi allt för lättvindigt beviljar människor förtidspensioner. Den uppgift vi har är att bedöma arbetsförmågan hos de försäkrade för att se om de har rätt till ersättning. Menar Marcus Birro att det enda förhållningsätt som är medmänskligt skulle vara att alltid säga ja till sjukskrivning och förtidspensionering?

Marcus Birro skriver att han vill visa på en ny människosyn, en hårdare och kallare. Det håller nog många med om. Arbetslivet har helt klart blivit tuffare, med ökad konkurrens och utan andhämtningspauser för många. Resultatet har bland annat blivit långa sjukskrivningar och utslagning från arbetsmarknaden. 555 000 personer står idag utanför och får sin ersättning från sjukförsäkringen. Men lösningen på detta kan inte vara att passivt bejaka sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Det är ett samhälle som både erbjuder ett skyddsnät för den som inte kan arbeta och en arbetsmarknad för den som är svag och sjuk men ändå har arbetsförmåga och vill vara delaktig.

Curt Malmborg

generaldirektör,

försäkringskassan

Läs fler inlägg:

ARTIKELN HANDLAR OM