ÅSIKT

En vämjelig jämförelse, Trolin

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mikael Trolin hävdar i sitt inlägg (5 februari) att jag skrivit att ”vi utför bara vårt uppdrag”. Därifrån drar han den groteska liknelsen till Nürnbergprocessen. Han litar allt för mycket till Aftonbladets rubriksättare. Jag har nämligen aldrig skrivit så. Däremot har jag sagt att vi ska följa lagen, men att det inte utesluter att vi använder både hjärna och hjärta.

Mikael Trolin hävdar vidare att Försäkringskassan betraktar alla som skyldiga tills motsatsen är bevisad. Det är en grov och felaktig anklagelse. Vi ifrågasätter mycket sällan vare sig rätten till bidrag eller ersättning eller grunderna för att få dessa. Däremot kontrollerar vi att de uppgifter vi får in är korrekta.

På Mikael Trolins direkta frågor till mig vill jag svara:

?Försäkringskassan känner sig inte hotad av medborgare som vill arbeta politiskt för förändrade försäkringsvillkor. En anteckning om sådan politisk aktivitet hör inte hemma i ett enskilt ärende. Däremot kan en notering om att någon är aggressiv vara på sin plats och en varning till andra tjänstemän. Vi ska inte glömma att våra medarbetare allt för ofta utsätts för våld i tjänsten.

?Försäkringskassan har inte bildat en stat i staten. Vi har ett tydligt uppdrag att fatta beslut om rätten till sjukpenning. Det är inget godtycke utan vi gör det på grundval av de läkarintyg och annan information som finns i varje ärende. Menar Mikael Trolin att vi aldrig skulle kunna säga nej till sjukpenning? I sådant fall måste lagen ändras.

Jag vill också tillägga – med all respekt för både Jesus och Mikael Trolin – att i ett demokratiskt samhälle som Sverige ska myndigheterna följa de lagar och regler som demokratiskt valda politiker har stiftat. Skulle till exempel Försäkringskassan vägra att betala ut en höjning av sjukpenningen om riksdagen så hade beslutat eller menar Mikael Trolin något annat? Vad säger Mikael Trolins partikamrater? Att likna vårt samhälle, våra lagar, våra politiker och tjänstemän med det nazistiska systemet är för övrigt mer än vämjeligt.

Curt Malmborg

generaldirektör

Försäkringskassan