ÅSIKT

Stoppa skövlingen!

Fyra filmare: Ta ert ansvar, Stora Enso, både i Brasilien och Sverige

”DEN GRÖNA ÖKNEN” Så kallas Stora Ensos stora och snabbväxande eukalyptusplantager i Brasilien. När skogen avverkats efter sju år är jorden så torr och näringsfattig att ingenting kan odlas.
DEBATT

I kväll visar TV4:s ”Kalla fakta” ett reportage om hur svenska massabruk läggs ner trots att de går med vinst.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Samtidigt expanderar pappersföretagen i Latinamerika. På bekostnad av svenska industriorter, brasilianska lantbrukare och naturens mångfald.

Den svenska skogen är inte längre tillräckligt lönsam och tusentals jobb hotas. Ett av Sveriges största företag, Stora Enso, avskedar 1 700 personer i Sverige och Finland inom ett års tid. Företaget odlar numera snabbväxande eukalyptus och tillverkar pappersmassa i Brasilien och Uruguay.

Under fem månaders tid förra året undersökte vi pappersmasseindustrin i Brasilien. Precis som ”Kalla fakta” såg vi hur Stora Enso brister i hänsyn till både miljön och lokalbefolkningen. Detta trots sitt samarbete med Unicef och trots sitt policydokument som bland annat talar om plantering av regnskog.

Det var något helt annat som mötte oss i Brasilien.

Det är inte för inte som Stora Ensos eukalyptusplantager kallas ”den gröna öknen” av lokalbefolkningen. De breder ut sig över stora landytor, marken i och runt plantagerna är snustorr och all näring har försvunnit ur jorden. På den mark där det tidigare fanns regnskog överlever knappt ens insekter eller ogräs längre.

I nordöstra Brasilien ockuperar Stora Enso mer än 200 000 hektar mark, enligt företagets egna siffror. Inom två år ska de tredubbla sin produktion i området. Det kommer att kräva tre gånger så mycket vatten, växtgifter och jordegendomar.

Många byar har redan blivit helt instängda mellan gröna öknar av eukalyptus. Ursprungsfolkens territorier respekteras inte, småbrukare har tvingats bort från landsbygden och familjerna har inte längre någon mark för att odla mat. Det kan inte ens företagets samarbete med Unicef återgälda.

”Eukalyptusen kanske ger papper till Europa, men här ger den bara torka och elände. Det behövs knappt ens någon som jobbar med den”, sade Cleusa Souza, en av många jordlösa som ockuperar mark vid eukalyptusodlingarna.

Men Stora Enso gör snabba vinster i Brasilien. Den klonade eukalyptusen är färdig att huggas ner redan efter sju år medan en svensk tall kräver minst sjuttio år. Och bristen på miljölagar och kontroller gör att miljögifter som ytterligare förbättrar växtkraften kan användas.

Förra året blev Stora Enso dömt för att ha använt olagliga växtgifter i ett naturreservat intill ett plantage. Men trots sin miljöpolicy deklarerade Otavio Pontes, företagets vice vd i Latinamerika, att de inte ens tänker bry sig om att betala böterna.

Den svenska skogs- och pappersindustrin hotas och tusentals människor berörs av Stora Ensos expansion i ”mer lönsamma områden”. I Brasilien har Stora Ensos framfart lett till att ursprungsfolk, jordlösa, miljöorganisationer och småbrukare har samlats i ”Nätverket mot den gröna öknen”. Även här i Sverige måste vi protestera och kräva att ett av våra största företag tar sitt ansvar, både i Sverige och i Brasilien.

Vi frågar styrelsen och aktieägarna i Stora Enso:

Anser ni att era gröna öknar i Braslien bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Brasilien?

Menar ni att vinstintresset, oavsett konsekvenserna, alltid ska sättas i första rummet?

FAKTA

Den svenska skogs- och pappersindustrin hotas och tusentals människor berörs av Stora Ensos expansion i ”mer lönsamma områden”, bland annat i Brasilien. Ska vinstintresset alltid sättas i första rummet, undrar fyra dokumentärfilmare.

Dagens debattörer

Helena Söderqvist

26 år, studerande, Stockholm

Kerstin Edquist

25 år, studerande, Stockholm

Thomas Hesslow

22 år, studerande, Stockholm

Natalia Molina

29 år, utbildare, Stockholm

Har tillsammans gjort dokumentärfilmen ”Det är Sverige som är för litet” om Stora Ensos investeringar i Brasilien.

ARTIKELN HANDLAR OM