ÅSIKT

Tror ni att kvinnor går på vad som helst, Swedish Match?

Replik: Gunilla Bolinder och Eva Fernvall svarar Freddi Lewin.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hur korkade tror ni att kvinnor är? Tror verkligen Swedish Match att dagens smarta unga kvinnor går på en så utstuderad förförelseakt som marknadsföringen av deras nya ”kvinnosnus”?

Snuset framställs som ”hälsosammare” än rökning. I stort sett allt är hälsosammare än rökning! Men snuset har egna hälsorisker.

Snus skadar ämnesomsättningen och ökar risken för övervikt, fetma och diabetes.

Snus skadar hjärta och blodkärl.

Snus är cancerframkallande och dessutom teratogent, så att det kan skada kvinnans ägg och framtida foster.

Gravida kvinnor ska absolut inte snusa. Nikotin är ett nervgift som passerar fritt över till fostret och alla dess organ och vävnader, inte minst den växande hjärnan.

Att sluta röka genom att börja snusa är en farlig idé. Snuset både behåller och ökar beroendet av nikotin.

Det mest framgångsrika sättet att sluta är med hjälp av professionell rådgivning och ibland tillägg av läkemedel. De som använder båda dessa hjälpmedel fyrdubblar sina chanser att lyckas bli både rök- och snusfria.

Gunilla Bolinder

överläkare, tobaksforskare,

Karolinska universitetssjukhuset

Eva Fernvall

varumärkesdirektör, Apoteket AB

ARTIKELN HANDLAR OM