ÅSIKT

”Försäkringskassan är ett skämt”

DEBATT

Jag har varit med i FK-svängen i över 10 år och börjar bli "expert" på alla knep Försäkringskassan använder sig av i sin iver att spara pengar, det vill säga slippa betala ut sjukpenning eller sjukersättning till sjuka.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Knepen är många, här är några:

Handläggaren (HL) på Försäkringskassan (FK) tar vissa utvalda handlingar som underlag till försäkringsläkaren (FL), exempelvis mycket gamla journaler.

HL fyller i FL:s mall.

HL ställer vinklade frågor, exempelvis ”detta styrker väl inte?”

Vill man vara säker på att FL ska säga "styker ej" så går HL till en speciell FL som alltid avslår sjukskrivning, en s.k. "torpedläkare".

Det heter att FL bara är rådgivande och att det är HL som gör utredningen och fattar beslutet. Vi som varit med ett tag vet att FL är enväldig och att utredningen består av FL:s yttrande: "Vår utredning visar" = FL säger.

Det står på FK:s hemsida att:

FL:s yttrande skall innehålla de skäl som avgör utgången av ärendet, att man skall kunna kontrollera att beslutet fattats på objektiva grunder, och att FL på den försäkrades begäran skall förklara innehållet i avgivet yttrande. FL ska enligt förvaltningslagen svara inom 14 dagar.

Så hur var det nu med den rådgivande FL om yttrandet skall innehålla de skäl som avgör utgången av ärendet? Då ÄR ju FL enväldig!

Men hur ofta kan vi hitta dessa skäl i FL:s yttrande? "Styrker ej" kan väl inte anses vara en objektiv grund för att avslå ett ärende?

FL kan inte anmälas till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) och eftersom FL "bara är rådgivande" så tar JO inte upp anmälningar mot FL. Så FL är inte bara enväldig utan också oantastlig.

Men folk får ofta inga svar alls av FL eller så svarar FL att de inte kan yttra sig om enkilda fall eller dylikt. Varför berättar inte FK om de rättigheter en försäkrad har? Hur kan det komma sig att FL inte känner till att de är skyldiga att förklara innehållet i sina yttranden?

Prestige: Så fort en försäkrad (kund eller medmänniska) tar strid mot FK så går det prestige i hela ärendet. FK tar till stora artilleriet med egna anställda jurister som till och med försvarar FK:s indragning av ersättning även om FL säger att underlaget styrker en nedsättning av arbetsförmågan! Och den lilla medmänniskan skall utan vapen (pengar, rättshjälp, kunskap) försvara sig mot denna armé av jurister och paragrafer!

Planterade myter sprids också ohejdat av media: Var finns den granskande journalistiken?

Exempelvis så är inte alla med sjukersättning pensionärer utan långtidssjuka.

Korta sjukfall = sjukpenning.

Långa sjukfall = tidsbegränsad sjukersättning.

Sjukpension = icke tidsbegränsad sjukersättning.

Enligt vissa uppgifter är vi inte heller friskast och mest sjukskrivna i världen – det beror på hur man räknar och vilket syfte man har med sin propaganda. För övrigt läste jag precis att man i Norge har 100 procent i sjuklön.

Me

Läs fler inlägg: