ÅSIKT

Snårigt i blåbärsskogen

Monica Arvidsson: Goda villkor även för migranter

Foto: Felipe Morales
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sontayon Chridpol berättar i Aftonbladet att hon på 14 timmar har fått ihop blåbär för 86 kronor. Utlägg för mat, logi och transport gör att hon troligen hamnar på minus trots hårt arbete. Av kostnadsskäl är vissa uthyrd personal i stället för arbetstagare. Därmed undviker arbetsgivaren kollektivavtal, regler om arbetstid och sociala avgifter. Bärköparen undkommer till lägre pris. Bärplockaren avstår inkomst och trygghet.

Alla kan inte fritt välja arbetsform. Styrkepositionen påverkas av både utbytbarhet och efterfrågan på det arbete vi utför. Läkare avgör i stor utsträckning själva om de vill vara anställda eller uthyrda. Den som kräver anställning och kollektivavtal i blåbärsskogen får inte många jobb. Däremot att, som företagare eller uthyrd, arbeta tiotals timmar alla veckans dagar, med krummad rygg i ömsom kyla, ömsom myggstim, för en dagsförtjänst på som bäst några hundralappar, det ger möjligheter till jobb även för den med svag ställning på arbetsmarknaden.

Det är ingen ynnest att få jobba på dessa villkor. Argument som att andra är för kräsna och att migranterna i vart fall har det bättre än i hemlandet tjänar enbart till att släta över orimliga arbetsvillkor. Att lön och andra villkor följer kollektivavtal är rimligt. God arbetsmiljö, försäkringar och en lön som räcker till mat, bostad och nya skor till ungarna borde vara alla förunnat.

Globaliseringens baksida är att jobb med sämre villkor accepteras för en viss grupp människor. Arbetsgivarna befrias från ansvar och kommer inte erbjuda attraktivare jobb så länge de inte känner tryck på förändring. De största bovarna i dramat är de arbetsgivare som utnyttjar människor. Men skugga faller även på regeringen som stödjer systemet och stiftar lagar som ger oseriösa arbetsgivare möjligheter, senast via de nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes år 2008.

Regeringen har aktivt avstått från att ge migranter rättigheter och facket de verktyg som behövs för att upprätthålla kollektivavtalsenliga villkor. LO har föreslagit bindande arbetserbjudanden och böter för arbetsgivare som missköter sig. Enkla åtgärder för den regering som vill stärka migranters skydd. För att migrationen också ska bidra positivt till välfärden måste diskriminering och låglönemarknader motverkas.

Alla förtjänar och tjänar på ett respektfullt bemötande i arbetslivet.

Monika Arvidsson, LO-ekonom