ÅSIKT

Helene: Vi sjuka kräver svar, och det nu!

Arbetsskadade undersköterskan Helene vill ha svar av Husmark Pehrsson

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag är en av de sjuka som Cristina Husmark Pehrsson vill ”rädda” från utanförskap. En av alla dem som fått den tidsbegränsade sjukersättningen förlängd med ytterligare arton månader. Vad som händer sedan kan ingen svara på, allra minst socialförsäkringsministern. Redan nu utförsäkras sjuka på löpande band, och nästa år blir det säkert ännu fler.

Cristina Husmark Pehrsson hävdar att ingen som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom ska utförsäkras. Problemet är att de som under många år har ansetts vara utan arbetsförmåga, som genom ett trollslag plötsligt får arbetsförmåga enligt försäkringskassan. Och detta helt utan rehabilitering eller någon förbättring av sjukdomen. För med ett kryss i rätt ruta kan numera alla få arbetsförmåga.

De flesta av oss sjuka vill verkligen arbeta, och jag har gjort allt för att det ska bli verklighet. Jag behöver ett specialanpassat arbete två förmiddagar i veckan, med möjlighet att byta arbetstider när jag får ett smärtanfall. Anfallen kommer flera gånger i veckan, och jag ligger då utslagen i cirka åtta timmar. Dessutom har jag svåra kognitiva problem på grund av smärtan och sömnbristen. Ett sådant arbete som jag behöver finns inte att söka, och inte heller har jag fått någon hjälp av försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

2007 nekade försäkringskassan mig rehabilitering för att min prognos är för dålig, och enligt arbetsförmedlingen måste jag ha en arbetsförmåga på minst 50 procent för att få någon hjälp. I bästa fall klarar jag nog att arbeta 25 procent. Så var menar Cristina Husmark Pehrsson att vi sjuka ska få arbeten? Det hjälper inte med ersättningar till arbetsgivare som anställer sjuka om inga jobb finns. Regeringsrätten sa i en dom från 2008 att den som behöver ett specialanpassat arbete har rätt till sjukersättning till dess han/hon verkligen får ett jobb. Det verkar inte gälla längre, då sjukersättningen dras in för många sjuka. Själv gör jag mer än gärna något samhällsnyttigt för den ersättning jag redan har, men det är inte möjligt med dagens regelverk.

Enligt de nya reglerna i sjukförsäkringen ska den sjukas arbetsförmåga prövas mot hela den reguljära arbetsmarknaden, men det råder en stor osäkerhet kring vad som menas med det. Är det möjligtvis så att försäkringskassan nekar sjuka utan arbetsförmåga ersättning för att de vill ha prejudicerande domstolsbeslut Det är ett cyniskt synsätt, men mycket troligt. Vad kan det annars bero på, när regeringen säger att reglerna inte har blivit hårdare, bara tydligare? Det som händer nu är att försäkringskassan hänvisar sjuka till arbetsförmedlingen och de i sin tur hävdar att personen är för sjuk för att kunna arbeta. Följden blir att den som är sjuk står helt utan inkomst. Snacka om utanförskap!

Tidigare litade jag på försäkringskassan som myndighet, men det gör jag inte längre. Förra året råkade jag ut för något mycket märkligt. Då omvandlade en försäkringsläkare (försäkringsmedicinsk rådgivare) på försäkringskassan den svåra nervskada jag fick vid en olycka i arbetet för många år sedan, till ”en mindre stukning av armbågen” Detta trots att skadan är opererad ett flertal gånger. Det resulterade i att min ersättning mer än halverades.

Dock fick jag rätt efter åtta månader, men det visar hur det går till på försäkringskassan och mitt fall är inte unikt. Visserligen fattar försäkringskassans läkare inga beslut, men beslutsfattaren går sällan emot sin egen läkares åsikt, hur orimlig den än är. Självklart ska vi sjuka/arbetsskadade granskas, men det måste ske på ett seriöst sätt. Det borde finnas någon typ av ”haverikommission” som granskar försäkringskassan när ärenden går så snett som i mitt fall. Det är inte rimligt att skattepengar avlönar oseriösa försäkringsläkare.

Som enskild medborgare är du nästan helt chanslös mot försäkringskassan. Behöver du advokathjälp så får du bekosta det själv, då hemförsäkringens rättsskydd inte gäller i förvaltningsdomstol. Som sjuk/arbetsskadad har du alltså ett sämre rättsskydd än en brottsling. Försäkringskassan har processjuridiska enheter, där alla överklaganden till domstol hamnar.

Utan juridiska kunskaper ska du överklaga helt själv, när du dessutom är orkeslös av din sjukdom. På motståndarsidan står försäkringskassans jurister, som gör allt för att du inte ska vinna. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt i dagens Sverige.

Så snälla Cristina Husmark Pehrsson: vad ska hända med oss som har sjukdomar som aldrig kommer att förbättras, när vår tidsbegränsade sjukersättning löper ut? Förvirringen är total och många sjuka mår mycket dåligt av ovissheten. Inte heller får vi någon hjälp till ett arbete av arbetsförmedlingen. Se verkligheten som den är Cristina Husmark Pehrsson! Vi sjuka kräver svar, och det nu!

Helene
Arbetsskadad undersköterska