ÅSIKT

Vårdval Sverige – gigantisk demokratisering av vården

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Kai Rehn
Att enskilda människor själv ska få välja när de vill byta läkare borde vara en själkvklarhet, skriver Göran Hägglund.

Vårdval Sverige är en av Alliansens många reformer för att stärka patientens rättigheter, höja kvalitén, öka personalens inflytande och pressa tillbaka köerna i vården. Vi vill i praktiken flytta över makt från politikers styrelserum till människors köksbord. Det borde vara uppseendeväckande att vi år 2009 har en debatt där oppositionen vill hindra enskilda människor att själva avgöra när de vill byta läkare. Oppositionen klänger sig envist kvar vid idén om att min bostadsadress är bästa sättet att avgöra vilken läkare som kommer ge just mig den bästa vården. Det är en obegriplig politik. Den grundar sig i ett systemtänkande som värnar politikers och byråkraters vilja att få bestämma, framför din och min personliga rätt att avgöra. Frågan är egentligen inte svårare än så.

Alla är vi olika. En del av oss vill gå till en vårdcentral nära bostaden. Någon vill gå till en läkare som de fått en personlig relation till. Ytterligare någon vill gå till en läkare som har extra stor kunskap om en viss sjukdom. Möjligen finns också de som blivit arga eller besvikna på sin läkare och helt enkelt vill ha en ny.

Socialdemokraterna säger i princip nej till varje reform som utvecklar sjukvården. Socialdemokratins utveckling nationellt beskrivs nästan bäst genom att citera partiets egna kritiker.

Ledningen i Stockholms län skrev besviket för ett par veckor sedan om hur partiets ”nya” sjukvårdspolitik

i själva verket helt saknar nytänkande. Förutom ett nej till stärkta rättigheter för patienten, missar dessutom socialdemokraterna helt vårdens möjligheter att vara med och skapa nya jobb och tillväxt. På de platser där vårdval redan har införts är fördelarna uppenbara. Nya vårdcentraler har tillkommit. Några med betydligt bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Man har infört drop in-tider och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid.

Vårdval är en gigantisk demokratisering av vården. Framför allt kommer den som är patient att få ta del av de positiva effekter som vårdval innebär. I det långa loppet är jag övertygad om att patienterna ser fördelarna.

Göran Hägglund Socialminister och partiledare för Kristdemokraterna