ÅSIKT

”Därför är Vänsterpartiet bra för småföretagarna”

Ohly kommer ut som företagarvän – här är partiets fem-punkts-program

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Lina Boström Einarsson

DEBATT Vänsterpartiet är inte småföretagarnas favoritparti. Bilden av Vänsterpartiet är att vi bekämpar storkapitalet och småkapitalet med samma hårda nypor. Delvis har vi oss själva att skylla för att den här bilden fått fäste. Rågången mellan att värna löntagarnas rättigheter gentemot multinationella företag och oseriösa arbetsgivare och att underlätta för bagaren i Blomstermåla har inte alltid varit glasklar. Och genom åren har skämten varit många om att Vänsterpartister med egen firma gått och blivit kapitalister.

Men delvis är det också en bild av oss pådyvlad utifrån som inte stämmer. Både Sverige och Vänsterpartiet har förändrats. Sanningen är att Vänsterpartiet inte bekämpar små företag, tvärtom. Vi har självklart alltid ett löntagarperspektiv i vår politik, men inser också att om löntagarna ska ha ett arbete att gå till måste vi föra en politik som ger förutsättningar för företag att växa. Dessutom ser Småföretagarsverige helt annorlunda ut i dag än för bara tjugo år sen. I takt med att fasta anställningar blir allt sällsyntare i många yrkesgrupper blir det vanligare med enmansföretagare, ofta med låg inkomst och långa arbetsdagar.

Därför har Vänsterpartiet samlat en rad förslag som ska göra det lättare för småföretagare i Sverige. Detta är de fem viktigaste punkterna:

1. Sänk arbetsgivaravgiften

Vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften med fem procent för företag med ett fåtal anställda. För enmansföretag föreslår vi en sänkning av egenavgiften med 7,5 procent och en sänkning av arbetsgivaravgiften till 10,21 procent om enmansfirman anställer en person. Det har nämligen visat sig att det största motståndet mot att göra anställningar finns hos just de företagare som inte tidigare har någon anställd.

2. Ta bort sjuklönekostnaden

Vi föreslår att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

3. Ge exportstöd till småföretag

För småföretag är i dag exportmarknaden i stort sett en stängd marknad. Företagen saknar många gånger de verktyg som behövs för att skapa kontakter på den utländska marknaden, skapa samarbete med utländska företag eller bara ta sig till mässor i utlandet. Därför föreslår Vänsterpartiet 200 miljoner kronor till exportfrämjande åtgärder för perioden 2010–2012.

4. Stöd forskning

För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster inom miljö- och energiområdena vill vi öka forskningsanslagen till småföretag. Bland annat vill vi kraftigt öka anslaget till forskningsprogrammet Forska & Väx med 100 miljoner kronor 2010-2012 och till stiftelsen Bioteknikföretag med 30 miljoner kronor per år.

5. Stärk det sociala skyddsnätet för småföretagare

Personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till trygghet som anställda. Det finns i dag ingen möjlighet att till rimlig kostnad försäkra sig mot längre inkomstbortfall, vilket gör att ett litet företag kan bli mycket sårbart.

Det här är förslag som går längre än den borgerliga alliansens förslag. Det finns dock en viktig skillnad mellan Vänsterpartiets och högeralliansens syn på småföretagande. Vi menar att egenföretagande måste bygga på fri vilja, entusiasm och idéer och inte bli en nödlösning när kallelserna till anställningsintervjuer uteblir. Sådana lösningar ger inte de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande.

Inledningsvis skrev vi att Vänsterpartiet inte är småföretagarnas favoritparti. Det stämmer inte längre. I alla fall inte om man ska tro den enkät som organisationen Företagarna gjort bland sina medlemmar. I den enkäten fick man ta ställning till vilka av de politiska partiernas småföretagsfrämjande förslag man gillade mest. Vänsterpartiets förslag rankades näst högst, före alla de borgerliga partiernas förslag, slagna bara av Miljöpartiet. I enkäten var förslagen anonymiserade, de röstande småföretagarna visste alltså inte vilket parti som låg bakom vilket förslag. Så nuförtiden är vi småföretagarnas favoritparti. Småföretagarna vet bara inte om det ännu.

FAKTA

Lars Ohly (V), partiledare, Kent Persson (V), riksdagsledamot näringsutskottet, Marie Engström (V), riksdagsledamot näringsutskottet.

I helgen kom Socialdemokraterna ut som det nya småföretagarpartiet på S-kongressen i Älvsjö. Nu vill partnern Vänsterpartiet göra detsamma och profilerar sig som småföretagens bästa vän med sänkta arbetsgivaravgifter och tillväxtstöd.

Lars Ohly
Kent Persson
Marie Engström