ÅSIKT

Vi behöver en seriös miljöminister

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aldrig har man sett ett parti och en miljöminister abdikera från sitt politiska ansvar så som Centerpartiet och Andreas Carlgren har gjort, nu senast angående den nya gasledningen i Östersjön. Hela miljöministerns hantering präglas av bristande politisk vilja och passivitet. Istället för att ta tillvara alla möjligheter att ändra projektet och få en minskad miljöpåverkan har Andreas Carlgren valt att gömma sig bakom paragrafer.

Andreas Carlgren och Centerpartiet låtsas att gasledningen har små miljökonsekvenser. Men en enig miljörörelse har fördömt projektet just på grund av effekterna på Östersjöns känsliga miljö. Estland har påpekat att godkännande av gasledningen i dagsläget troligen strider mot EU:s just antagna Östersjöstrategi. Naturvårdsverket har krävt förändringar av gasledningen som inte har tillgodosetts. Ändå godkänner regeringen projektet utan krav på mer information och fler åtgärder för att minska gasledningens miljökonsekvenser.

Det är också oförsvarligt att regeringen inte har krävt att Nord Stream redovisar en alternativ dragning av gasledningen på land. Modern miljölagstiftning, till exempel den svenska miljöbalken, kräver att olika alternativ ställs mot varandra så att man kan jämföra miljöeffekterna. Det borde ha varit självklart för regeringen att kräva att gasbolaget skulle redovisa ett landalternativ för att skona Östersjön. Då hade man också stöttat de tre baltiska staterna som samstämmigt har krävt att en alternativ ledning på land ska utredas.

Det har blivit en trend att miljöministern går emot den samlade miljörörelsen i fråga efter fråga. Vem som helst kan prata miljö men det krävs mer än så om man vill förändra på riktigt. Andreas Carlgren skulle om han velat påverka gasledningen ha kunnat hänvisa till EU:s lagar som ger stora möjligheter att ställa hårda miljökrav. Även havsrättskonventionen ger sådana möjligheter. Om miljöministern hade vågat ta en rättslig strid skulle Sverige sannolikt ha vunnit i domstol. Istället har miljöministern gett efter för påtryckningar och ställt Östersjöns miljö i andra rummet.

Nu saknas bara att miljöministern utnämner NordStream till en ”miljögasledning” på samma sätt som han på Orwelskt manér döpt om Förbifart Stockholm till ”miljömotorväg”. Med en månad kvar till vår tids största klimatmöte i Köpenhamn har Andreas Carlgren nu godkänt Europas största fossilenergiprojekt, Sveriges dyraste motorvägsbygge och öppnat för ökad naturgasanvändning i Sverige. Ingen seriös miljöminister kan bete sig så.

Per Bolund, energipolitisk talesperson Miljöpartiet