ÅSIKT

”Fackens kassor klarar uppgiften bättre”

LO och TCO om Littorins förslag om allmän a-kassa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin skärper tonen mot a-kassorna. Han anser att de långa väntetiderna stärker skälen för att införa en allmän, obligatorisk a-kassa. Men arbetsmarknadsministern vill inte se fakta som visar att de kassor som har en koppling till facklig organisation har kortare handläggningstid, (tid mellan att a-kassan fått in kompletta handlingar från den arbetslöse tills dess att pengar betalas ut) jämfört med till exempel Alfa-kassan som inte har någon facklig koppling. Om kompletta handlingar lämnas in så får ofta den arbetslösa sina pengar redan inom fem veckor. Vi menar att det beror på att fackens a-kassor är skickliga när det gäller att samverka med de fackliga förbunden om hur den arbetslöses situation är. Ofta måste man gå igenom krångliga och svårtolkade situationer beträffande vilka avtal som gäller. Denna situation löser de a-kassor som har facklig anknytning snabbast. Kvalitet i att handlägga ärenden är och har varit en viktig grund till varför a-kassorna traditionellt har en koppling till en facklig organisation.

Arbetslösa skall självklart få sin ersättning så snabbt som möjligt. En vanlig orsak till lång väntan på a-kasseutbetalningen är att arbetsgivarintyg saknas eller är ofullständigt ifyllda. Det måste medges att dessa intyg är svåra att fylla i. Inte desto mindre måste man vara noggrann när man skall betala ut skattemedel. Det framgår av den lag och den förordning som styr a-kassornas arbete. Det är alltså inget som a-kassorna själva kan påverka, utan är en följd av politiska beslut som a-kassorna måste rätta sig efter. Det hindrar inte att alla inblandade bör ta den uppkomna situationen på fullaste allvar och bidra till en förbättring.

Sanningen bakom det vanrykte som a-kassorna nu dras med är att ett litet antal kassor har haft svårt att ge tillräcklig service. Den främsta orsaken är den kraftigt ökande arbetslösheten. Ändå är det så att de flesta a-kassor klarar sitt uppdrag under de svåra förutsättningar som ges av de politiskt fastställda reglerna för a-kassan.

Vi uppmanar alla att gå med i en arbetslöshetskassa, för det finns inget bättre skyddsnät att få. De fackligt anknutna kassorna erbjuder i de flesta fall dessutom ett gott alternativ när det gäller service till medlemmarna.

Det är viktigt att a-kassorna befinner sig nära försäkringstagarna. Genom att a-kassorna via facket har en tydlig kontakt och erfarenhet av den bransch vars anställda man arbetar med kan man skapa en rättssäker och effektiv försäkring. Försäkringens trovärdighet ligger i att utbetalningarna sker i tid. På så sätt kommer fler att vilja omfattas av försäkringen.

Vi menar att regeringen genast ska överväga att ändra sin a-kassepolitik, så att fler går med och får ett inkomstskydd nu när arbetslösheten fortsätter att öka. Det görs bäst genom att sänka avgiften till a-kassan och höja maxbeloppet för ersättningen. Vad vi kräver är vad de flesta vill ha – en bra försäkring till hyggligt pris.

Oscar Ernerot, LO, Mats Essemyr, TCO