ÅSIKT

”Könsrollerna utgör hinder”

Replik från FP: Jämställdhet mellan män och kvinnor är en central del av den liberala ideologin

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en central del av den liberala ideologin. Den första pappamånaden var inte populär när den infördes av Folkpartiet liberalerna 1994 - idag har den blivit två. Innan pappamånaden tog hälften av papporna inte ut en enda dag av föräldraförsäkringen. Men fortfarande tar pappor ut endast en femtedel av antalet föräldradagar. Vi hoppas att Folkpartiet ställer sig bakom att antalet pappamånader utökas från dagens två till fyra månader.

Solveig Zander, Centerns talesperson i socialförsäkringsfrågor, kritiserar oss i Folkpartiet liberalerna som vill öka öronmärkningen i föräldraförsäkringen ytterligare. Ett rimligt krav på föräldraförsäkringen är att den inte får motverka jämställdheten. Det gör den idag och därför behövs en reformering. Föräldrapenningen är inte en privat inkomst utan är skattefinansierad. Att ställa krav på hur offentliga medel används gäller rimligen inte bara för alliansens arbetsmarknadspolitik. Alla bidrag och stöd innehåller krav och kriterier.

Svenska pappor tar ut 21 procent av föräldradagarna, medan finska, danska och norska män tar ut mellan 6 och 11 procent. Bäst är de isländska männen med 33 procent enligt Nordisk statistisk årsbok 2008. På Island är föräldraförsäkringen tredelad, med tre månader till mamman, tre månader till pappan och en del som får disponeras fritt. 90 procent av de isländska fäderna använder sina dagar. Både pappamånaderna i Sverige och den isländska modellen har visat att ju större rättigheter män har i familjen desto mer använder de dem. Antalet pappamånader tenderar att bli normerande för hur mycket föräldraledighet som män i genomsnitt tar ut.

Det ojämlika uttaget av föräldraförsäkringen präglar kvinnors hela liv. Det är ett problem att kvinnor, även de som aldrig blir mödrar, betraktas med misstänksamhet av arbetsgivare därför att de enligt statistiken är föräldralediga, vab-lediga och går ned till deltid. Regeringens jämställdhetsbonus är utmärkt men den räcker inte. Bonusen bygger på tanken att papporna behöver få ekonomisk stimulans för att vara hemma. Men de stämmer inte, det är i de familjer där man förlorar mest ekonomiskt på att papporna är hemma som det är vanligast att mannen väljer att utnyttja föräldradagarna.

Den stora skillnaden mellan könen uppstår vanligen när barnen kommer. Kvinnan ökar sitt arbete i hemmet och minskar det på arbetsmarknaden. Mannen ökar sitt på arbetsmarknaden och minskar sitt i hemmet. Att ytterligare öronmärka föräldraledigheten är inte detsamma som att inskränka friheten. Det beror på vems valfrihet som är utgångspunkten. Föräldraförsäkringen är i första hand till för barnen för att de ska få vara hemma med sina föräldrar. Båda sina föräldrar. I enskilda fall där det är olämpligt att pappan, eller mamman, är föräldraledig på grund av missbruk eller kriminalitet bör socialtjänsten eller Försäkringskassan kunna föreslå en annan fördelning av dagarna.

Könsrollerna utgör hinder mot varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv. Därför är det liberalt att förespråka en ökad kvotering i föräldraförsäkringen efter isländsk modell.

Det är dags för Sveriges liberaler att gå vidare för att öka pappornas deltagande i familjen, stärka barnens rätt till sina föräldrar och förstärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Den ojämställda föräldraledigheten är ett problem som den politiska borgerligheten inte kan gömma i skenbart fria val eller familjens helighet.

FAKTA

Karin Pilsäter, ordförande näringsutskottet och riksdagsledamot (FP)

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP)

En färsk opionsundersökning visar att en majoritet av svenskarna vill att föräldrarna själva själva ska få bestämma hur föräldrapenningen ska delas upp. På Folkpartiets pågående riksmöte diskuteras partiets hållning i frågan.