ÅSIKT

Kritiken absurd, LO!

Hillevi Engström (M): Regeringen vill inte kartlägga facklig aktivitet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK LO-ombudsmannen Oscar Ernerot kritiserar i måndagens Aftonbladet regeringens förslag att kunna få möjligheten att begära ut uppgifter från a-kassornas register. Kritiken skjuter tyvärr över målet och hamnar i orimliga påståenden om regeringens bakomliggande motiv.

Syftet med förslaget är att regeringen ska få ett så relevant beslutsunderlag som möjligt för att kunna bedriva en bra arbetsmarknadspolitik. För att kunna göra detta är det viktig att kunna se hur olika grupper i samhället påverkas av de beslut som regeringen fattar på arbetsmarknadsområdet.

Att som Ernerot hävda att regeringen skulle vilja använda uppgifterna till att kartlägga människors fackliga aktivitet är ett absurt påstående. Vi Moderater står upp för den svenska modellen där just facken har en viktig roll. Jag har själv varit aktiv i Polisförbundet och vet hur viktigt det är att det finns människor som vill engagera sig fackligt.

Förslaget berör frågor som handlar om personlig integritet och därför är det viktig att man genomlyser frågan ordentligt ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Balansen mellan en eventuell inskränkning av den personliga integriteten måste vägas mot de vinster som kan göras.

Konstitutionsutskottet i riksdagen har granskat frågan och kommit fram till att i det här fallet är det berättigat att regeringen ska få tillgång till uppgifterna för att kunna göra relevanta arbetsmarknadspolitiska avvägningar. Hos SCB, som kommer att hantera informationen, råder absolut sekretess. Detta är ett starkare sekretesskydd än hos a-kassorna själva. De uppgifter som SCB lämnar till regeringen kommer att vara avidentifierade och endast röra grupper och inte individer.

Socialdemokraterna och Vänstern har haft invändningar mot förslaget att hämta uppgifter från a-kassornas register. Detta framstår som märkligt mot bakgrund av att båda partierna själva vill ge myndigheter tillgång till a-kassornas register, vilket skulle bli resultatet om deras förslag att återinföra skattereduktionen för medlemskap i a-kassan skulle bli verklighet. I Vänsterpartiets fall skulle detta bli aktuellt även när det gäller det fackliga medlemskapet.

För att kunna föra en så bra arbetsmarknadspolitik och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt måste vi ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det är därför som vi vill kunna få möjligheten att få ta in uppgifter från a-kassornas register.

Hillevi Engström, (M), riksdagsledamot, ordförande i arbetsmarknadsutskottet