ÅSIKT

Ännu mer flexibilitet med kollektivavtalen

TCO svarar Svenskt näringsliv

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK TCO har visat att bara 2,5 procent av alla arbetslösa unga har förlorat jobbet på grund av något som skulle kunna bero på turordningsreglerna i lagen om anställningskydd. Detta faktum vill Stefan Fölster och Malin Sahlén på Svenskt Näringsliv uppenbarligen inte diskutera.

De argumenterar på allt lösare grund för att anställningsskyddet skapar ungdomsarbetslöshet. Detta trots att varken statistik eller forskning visar att den svenska ungdomsarbetslösheten beror på arbetsrätten.

Den bild Fölster och Sahlén målar upp visar att man antingen inte känner till, eller inte bryr sig om, hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Även företag som saknar kollektivavtal har stora möjligheter att anställa unga människor på prov eller visstid och kan enkelt säga upp dem om det skulle bli arbetsbrist.

För arbetsgivare som har kollektivavtal är flexibiliteten ännu större. En förutsättning för att kunna ha en så långtgående flexibilitet som finns i LAS är att undantagen nyttjas under kontrollerade former. Att seriösa och ansvarstagande arbetsgivare på detta vis ges en fördel är i högsta grad rimligt och har flera positiva effekter. En viktig sådan är omställningsavtalen. En arbetsgivare som tecknar kollektivavtal om en rätt till omställning för arbetstagare vid arbetsbrist (omställningsavtal) ges en större flexibilitet avseende avtalsturordning.

Svenskt näringsliv hävdar dessutom att ”få av de kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag som startas nu vill teckna kollektivavtal”. Det är ett märkligt resonemang då det överlägset vanligaste sättet på vilket man blir bunden av kollektivavtal är genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Kanske borde Svenskt näringsliv ställa sig frågan vad det är som gör att kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag ratar deras medlemsorganisationer. Undersökningar som TCO genomfört visar att ju mer man vet om kollektivavtal, desto mer positiv är man.

Men den viktigaste slutsatsen av allt detta är att det inte finns något som talar för att LAS spelar någon roll för utvecklingen av den svenska ungdomsarbetslösheten. Att ändå upprepade gånger påstå detta, gynnar varken de svenska arbetsgivarna eller de unga som saknar jobb.

FAKTA

Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO.

Samuel Engblom, jurist TCO.

Under tredje kvartalet 2009 var 145 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 22,2 procent, EU’s högsta. Till följd av detta har lagen om anställningsskydd (LAS) diskuteras flitigt under hösten.

Roger Mörtvik
Samuel Engblom