ÅSIKT

Barnfattigdomen har fördubblats

De rödgröna: Julen 2009 går till historien som den orättvisaste på många, många år.

Foto: Lotte Fernvall
Var fjärde barn med ensamstående förälder lever i relativ fattigdom nästa år, skriver debattörerna
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Julen präglas mer än någon annan högtid av budskapen om gemenskap och solidaritet. Under julen får vi alla oss en tankeställare: Tänker vi bara på oss själva, eller finns det plats för andra i gemenskapen? Julen är också barnens stora högtid.

Den här julen är det viktigare än någonsin att lyfta fram dessa bärande budskap. Nödvändigheten av omtanke och solidaritet synes vara viktigare än på mycket länge. Nästa år kommer arbetslösheten att fortsätta att öka och allt fler kommer att få svårt att försörja sig. Den borgerliga regeringen räknar själv med att kostnaderna för socialbidrag kommer att öka kraftigt under kommande år. Från 2007 till 2012 rör det sig om en ökning med hela 50 procent.

Det drabbar alla. Men allra hårdast drabbas barnen. Vi presenterar i dagarna en rapport, ”Jultomten får allt mindre att göra i de borgerligas Sverige”, som visar att andelen barn i fattiga familjer i Sverige i dag är högre än på mycket länge. Ja, vi har förmodligen aldrig haft så hög barnfattigdom i Sverige i modern tid.

Det finns olika sätt att definiera ekonomisk utsatthet eller fattigdom. Fattigdom i Sverige är naturligtvis inte detsamma som fattigdom i tredje världen. Sverige är ett av världens rikaste industriländer, och vi har mycket bättre förutsättningar att hålla befolkningens välstånd på en god nivå än i de flesta andra länder. Frågan är emellertid hur vi klarar av att fördela det välståndet, om det görs på ett acceptabelt sätt.

Om stora grupper halkar långt efter övriga i ekonomiskt hänseende, då kan man tala om fattigdom också i ett rikt industriland.

En internationellt beprövad metod att mäta fattigdom också i rika länder, är att se hur stor andel av befolkningen som faller under en viss inkomstnivå. Den så kallade PEL-skalan utgår ifrån hur många i befolkningen som har en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten. Med inkomst avses disponibel inkomst justerat för försörjningsbördan.

Inför julen 2009 lät vi Riksdagens Utredningstjänst räkna på hur stor andel av barnen i Sverige som lever i familjer med en inkomst som understiger denna fattigdomsgräns. Dessutom har man gjort en prognos för den framtida utvecklingen med utgångspunkt från regeringens egna budgetprognoser. Underlaget kommer från SCB.Resultatet visar på en kraftig och trendmässig ökning av barnfattigdomen i Sverige.

2001, som är det första år som en sådan beräkning kan göras, var andelen barn som levde i fattiga familjer 6,2 procent. I år rör det sig om 12,2 procent. Det är alltså en dubbelt så hög andel barn som lever under ekonomiskt mycket knappa förhållanden idag, jämfört med 2001.

Vi har ännu inte sett vidden av hur den ekonomiska krisen kommer att slå mot barn. Men inget tyder på att utvecklingen ska avta. Nästa år kommer ännu fler barn, 13,7 procent, att hamna under fattigdomsgränsen. Det är alltså nästan vart sjunde barn. Utvecklingen under den här mandatperioden ses i diagrammet.

Värst är utvecklingen för barn till ensamstående. 2001 var det 9,5 procent av de barnen som levde i familjer under den relativa fattigdomsgränsen. 2010 beräknas det vara hela 23,4 procent. Det är alltså nästan vart fjärde barn till ensamstående som kommer att leva i ekonomisk utsatthet nästa år.

Denna beräkningsmetod kan inte göras längre tillbaka än 2001. Men eftersom SCB tidigare konstaterat att de ekonomiska klyftorna nu är de största sedan man började mäta 1975, så är det ingen vågad slutsats att barnfattigdomen idag förmodligen är den största i modern tid.

Orsakerna är arbetslöshet och ekonomisk kris. Men också politiska beslut: Arbetslöshetsförsäkringen har trasats sönder, tusentals utförsäkras ur sjukförsäkringen. Genom skattesänkningarna har de rikaste blivit rikare. Men samtidigt så har de fattiga blivit fler.

Julhandeln ser ut att slå rekord i år igen. Vi kommer att handla varor för över 60 miljarder kronor. Samtidigt breder ofärden ut sig mitt i välfärden. Den här julen går till historien som den orättvisaste julen på många, många år.

Maryam Yazdanfar

Marie Engström

Magnus Johansson

FAKTA

Maryam Yazdanfar (S)

Marie Engström (V)

Magnus Johansson (MP)

Inför julen har oppositionen låtit Riksdagens Utredningstjänst beräkna hur stor andel av de svenska barnen som lever i fattiga familjer. Resultatet visar en fördubbling av barnfattigdomen sedan år 2001.