ÅSIKT

Feminism handlar inte bara om ”cash”

Debattörerna: Självständighet nås genom att göra någonting meningsfullt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Linda Skugges debattartikel tyder på många sätt på att hon inte ens kastade ett öga på utställningen vi deltog i och där hon deltog i en debattpanel. ”Ja det var lite luddigt men jag tror att det handlade om att man ska få vara som man är och vill man ha hår under armarna­ trots att man är tjej så ska man få det”, var hennes kommentar till det hela.

Utställningen, ”Break the Chain”, innehöll tankar om illegal människohandel, självporträtt som reflekterar­ kring begreppet­ identitet, feministisk radio, en film om en ung kvinnas liv vid muren i Palestina och olika syner på genusmedvetenhet. Alltså inte om hår under armarna.

Genom att ställa ut sju olika projektarbeten, skapade av tjejer med skilda åsikter, ville vi visa feminismens mångsidighet samt olika sätt att vara kvinna på.

samma sätt som utställningen­ inte handlade om kroppsbehåring, handlar dagens feminism inte­ om pengar – endast. Skugge, kom med något nytt! Att självständighet bland annat nås genom att vara självförsörjande är för oss en självklarhet.

Vi ser stimulansen i att nå självständighet genom att göra någonting som vi tror på. Vi ifrågasätter inte relevansen i att tjäna pengar. Frågan är bara hur och på vems bekostnad.

Vi står just nu på bron mellan barndom och vuxenvärld, mellan utbildning och arbetsliv. Vi ställer oss som många andra studenter­ frågan: Vad ska vi göra med våra liv?

Skugge talar om två vägar:

1. Åka till Mongoliet, låta kroppsbehåringen växa fritt och tro att allt ska lösa sig.

2. Inse att livet handlar om att hitta cashen.

Inga av Skugges alternativ lockar oss. Vi är med i spelet, men vi vill ändra spelplanen och presenterar här och nu alternativ nummer 3.

För att citera nobelpristagaren Doris Lessing: Tänk fel om du vill! Men tänk själv. Våga försöka. Våga satsa.

Vi ser ingen motsättning mellan att ha visioner och att inse att alla ideal inte går att omsätta i verkligheten. Vi står på en bro mellan barndom och vuxenliv, men också på en bro mellan ideellt konstnärskap och kommersialism. Mellan att vara naiv och att inse livets allvar. Vår naivitet kommer att ta oss långt. Hittills har den tagit oss till ett galleri i Kungsträdgården och till Aftonbladets debattsida. Vi vet att vi en vacker dag, efter att vi studerat klart och eventuellt funnit oss själva i Asien, kommer att kunna tjäna pengar på något vi tror på. Något vi kan stå för.

Nathalie Czarnecki

Klara Riddermark

Julia Thelin

Ella Thiblin

Michaela Åkerblom

Elever på Kungsholmens och Riddarfjärdens gymnasier