ÅSIKT

Vårt jobb är att planera för det värsta

Folkhälsoministern: Orimigt att inte följa WHO:s rekommendationer

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tack vare regeringens avtal med en utländsk läkemedelsproducent fick alla svenskar vaccin mot svininfluensan. Vi har störst andel vaccinerade i Europa, omkring 5,5 miljoner personer har vaccinerat sig. Så här i efterhand har det uppstått frågor kring om larmen var överdrivna. Innan jag besvarar den frågan, låt mig börja i en annan ände.

Till en början visste ingen hur farligt det nya viruset var. Vi kan minnas hysterin innan smittan kom till Sverige, den oro som fanns om när det första fallet skulle nå landet. Och sedan när det första dödsfallet skulle komma. Hur många skulle drabbas? Hur många skulle avlida? Svaret var det ingen som visste vid det läget, inte ens smittskyddsexperterna.

Och när sjukdomen bröt loss kom oron kring vaccinet, när skulle vaccinet komma? Det skrevs i medierna om förseningar av vaccin, trots att vi fick mest vaccin och snabbast i hela Europa. Lite senare, när smittan avtagit, vände medierna på steken och ifrågasatte om vi köpt in för många doser.

Frågan om larmen var överdrivna kan ses som en fortsättning på den diskussionen. Jag kan bara svara att de processer som nu startat inom WHO får visa om det har spritts några överdrivna uppgifter. Svenska myndigheter följer WHO:s rekommendationer, allt annat vore orimligt. Min roll som ansvarig minister är att skydda svenska folket mot pandemier. Och jag är stolt över att vi fick fram så mycket vaccin och så snabbt. Det är en stor framgång att så många blev vaccinerade. Våra myndigheter, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting gjorde alla ett fantastiskt arbete och står väl rustade inför liknande situationer.

Däremot ska vi naturligtvis noggrant utvärdera arbetet och rätta till brister, för sådana finns det alltid. Regeringen har givit våra myndigheter flera uppdrag med anledningen av pandemin, bland annat att utvärdera de insatser som gjordes under pandemin inklusive genomförandet av vaccinationsinsatserna. Medierna var en god samarbetspartner när det gällde att sprida information, men samtidigt var det stundtals lite väl svarta rubriker och larmande löpsedlar. Även medierna kan behöva utvärdera sin rapportering.

Det blev inte så många dödsfall som vissa befarade. Samtidigt hade vi 25 dödsfall, varav vissa av dessa drabbade personer inte tillhörde riskgrupperna. Varje dödsfall är en tragedi och allt bör göras för att undvika detta. Det är anledningen till valet att vaccinera hela befolkningen. Vaccin skyddar liv.

Våra myndigheter uppmanar till fortsatt vaccination. Jag uppmanar alla att följa detta. Det kan komma en andra våg av svininfluensan och i värsta fall kan den uppträda annorlunda, även om det inte är troligt. Och det handlar inte om att skrämmas, utan att ta det säkra före det osäkra, att planera för det värsta men hoppas på det bästa. Från regeringens sida kommer vi givetvis fortsätta arbeta på det sättet.

Maria Larsson (KD)
äldre- och folkhälsominister

ARTIKELN HANDLAR OM