ÅSIKT

Svininfluensan inget hot mot folkhälsan

Läkare: Massvaccinering räddade inga liv

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den nya influensan, svininfluensan, har hittills visat sig vara av den beskedligare typen.

Sammanlagt har, i Sverige, inrapporterats drygt 11 000 fall. Knappt 1 000 har vårdats på sjukhus och tjugotalet dödsfall har inträtt. Det innebär konkret att den nya influensan av allt att döma ger ett lindrigare sjukdomsförlopp med färre dödsfall än den årligen återkommande säsongsinfluensan.

Här finns uppenbara misstankar om, hittills inte redovisade, orsaker till att våra statliga myndigheter basunerat ut denna nya influensa som ett allvarligt hot mot folkhälsan. Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting har slutit ett, till stora delar hemligt avtal med det vaccinproducerande läkemedelsföretaget. Av vad som framkommer i detta avtal är det helt uppenbart att vi medborgare inte fått reda på att vi inte, som det framställts, erbjudits detta vaccin gratis, utan via våra skattepengar fått betala drygt en miljard kronor!

I januari 2010 lyckades SKL ( Sveriges kommuner och landsting) sluta en ny överenskommelse med det vaccinproducerande läkemedelsföretaget om att stoppa leveranserna vid tio miljoner doser. Vad som händer med allt, icke använt vaccin, är oklart.

De skräckvisioner som målats upp har samtliga kommit på skam. Tusentals, kanske miljontals, människor skulle dö, samhällsfunktioner lamslås, idrottsevenemang och konserter ställas in, skolor och arbetsplatser stängas, intensivvårdsavdelningar braka samman med mera.

De allra flesta utvecklade länderna har nöjt sig med att vaccinera riskgrupperna. I exempelvis Tyskland och Belgien som agerat så, har antalet dödsfall varit färre än i Sverige! Det finns alltså inget underlag för att påstå att denna massvaccinering har räddat några fler liv än om man nöjt sig med att vaccinera riskgrupperna. Man kan också ifrågasätta om detta nya vaccin med nya, delvis dåligt testade tillsatser så kallade adjuvants, verkligen är väl utprovat som våra myndighetsrepresentanter påstår?

En annan, inte oväsentlig aspekt rör immuniteten. Ett vaccin som det aktuella, Pandemrix, skyddar ett kanske två år. Om man däremot blir smittad av denna till synes "snälla" influensa få man ett så gott som livslångt skydd. Denna senare möjlighet har man med denna massvaccinering undandragit 60 procent av Sveriges medborgare.

Det pågår nu nationellt och internationellt en översyn av de undersökningar och tester som ligger till underlag för nu gällande regler vad gäller influensavaccinationer immunitet i befolkningen. Det framkommer redan i dag att våra nuvarande tester, som är 40-50 år gamla, är kraftigt föråldrade!

Det blir spännande att följa den fortsatta utvärderingen i spåren av "svininfluensan".

Bo Å H Dettner

Specialist i allmänmedicin

ARTIKELN HANDLAR OM