Aftonbladet
Dagens namn: Hildegard, Magnhild
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör
Startsidan / Debatt

Be de sjukskrivna om ursäkt, regeringen!

Krångliga regler och långsam handläggning drabbar de svaga

I dag kommer regeringen att stå till svars i riksdagen för sin hantering av sjukförsäkringen.

För drygt tre månader sedan tvingades cirka 15 000 personer ut ur sjukförsäkringen. Hade det berott på att de blivit friska hade det givetvis varit fantastiskt. Men de här personerna hade inte blivit friska, de passerade en administrativ tidsgräns som regeringen infört och blev utförsäkrade ur sjukförsäkringen. Någon individuell bedömning av deras arbetsförmåga gjordes inte.

Den administrativa tidsgränsen i sjukförsäkringen, stupstocken, infördes i juli 2008, alltså ett och ett halvt år innan de första personerna skulle komma att utförsäkras. Kritiken var redan då omfattande, inte minst från remissinstanserna. Sammanlagt skulle

cirka 50 000 personer förlora sin ersättning från sjukförsäkringen genom utförsäkring under 2010. De allra flesta av dem som skulle utförsäkras var kvinnor, uppemot 70 procent. De dominerande diagnoserna var sjukdomar i rörelseorganen och psykiatriska diagnoser.Med bara veckor kvar innan de första cirka 15 000 personerna skulle utförsäkras kom regeringen med i vart fall någon form av besked om vad som skulle hända.

Bland annat infördes regler om att personer som vårdas på sjukhus, saknar verklighetsuppfattning och inte kan tillgodogöra sig information, eller riskerar att sjukdomen allvarligt försämras om man utförsäkras, ändå skulle kunna få förlängd sjukpenning även fortsättningsvis. Enligt regeringen skulle det handla om ett fåtal personer som inte kunde klara av att delta i någon aktivitet hos Arbetsförmedlingen. Den förlängda sjukpenningen skulle för de flesta av dem kunna beviljas efter ansökan.

Reglerna kom på plats strax före det att de första personerna utförsäkrades och tidsutrymmet för att få sin ansökan behandlad var mycket knapp.

Då, före årsskiftet, när många människor var oroliga för vad som skulle hända när man blev utförsäkrad, sa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att det bara var personer med arbetsförmåga som skulle överlämnas till Arbetsförmedlingen. De som inte hade arbetsförmåga skulle bli kvar i sjukförsäkringen och få förlängd sjukpenning. Detta trots att reglerna skulle tillämpas restriktivt. Nu, när verkligheten hunnit ikapp, visar det sig att 40 procent av de personer som utförsäkrades är så sjuka att de inte klarar att delta i någon form av aktivitet på Arbetsförmedlingen.Då, när människor var oroliga för sin ekonomi, sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att de allra flesta skulle få höjd ersättning när de blev utförsäkrade. Nu vet vi att hälften av dem fick sänkt ersättning, de flesta med mer än 1 000 kronor i månaden.

Trots att Cristina Husmark Pehrsson lovade att de som var för sjuka för att gå till Arbets förmedlingen skulle få vara kvar i sjukförsäkringen visar det sig nu att människor inte ens har fått sina ansökningar om förlängd sjukpenning prövade i sak. Orsaken är att regeringen, trots att de hade gott om tid, väntade in i det längsta med de regler som var nödvändiga för att svårt sjuka människor skulle få fortsätta vara sjuka.Vi vill ha en helt annan politik. Den som kan jobba ska självklart göra det. Men den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till en sjukförsäkring som ger rehabilitering, snabb hjälp att komma tillbaka till ett friskare liv och ersättning under den tid det tar. Vi vill avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen.

Många människor har drabbats hårt av utförsäkringarna. Vittnesmålen om den oro och de konsekvenser reglerna har ställt till med är otaliga. Att människor, på grund av regeringens senfärdighet, inte ens fått sina ansökningar prövade i sak är orimligt. Det minsta regeringen kan göra är att be dessa människor om ursäkt!

Veronica Palm (S)

Liselotte Olsson (V)

Gunvor G Ericson (MP)

Bloggat om sjukförsäkringsreformen

  De får inte några jobb

Från Claeskrantz.se: "Det mest cyniska i den moderata alliansregeringens politik är dock att majoriteten av de som ‘omförsäkrats’ kommer aldrig att komma ut på arbetsmarknaden. De kommer i bästa fall ‘till lägre ersättning’ komma tillbaka till försäkringskassan. Eller till kommunernas socialkontor som får ta hand om resultatet av den moderata alliansregeringens politik."


  Ett svek

Från bloggen " Riksdagsvardag" av Lars Gustafsson (riksdagsledamot, KD): "Det är anmärkningsvärt att så många personer med lång tid i sjukförsäkringen faktiskt har arbetsförmåga helt eller delvis. Att människor så [före reformen] lämnats till ett obegränsat utanförskap utan att ha fått ett realt stöd till att kunna arbeta efter förmåga är inget mindre än ett svek."
    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

Om Aftonbladet