ÅSIKT

Kommersiella intressen äventyrar säkerheten

Piloterna: Låt inte flygbolagen avgöra vad som är säkert

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Gunnar Mandahl ordförande i Svenska Pilot föreningen, SPF.

Svensk Pilotförening, SPF, är bekymrad över att kommersiella intressen snarare än en vetenskaplig grund kan bli avgörande för när flygningarna kan återupptas.

Att flyga i ett område med vulkanisk aska är förknippat med allvarliga risker. Det finns utförlig dokumentation på tillfällen då flygplan hamnat i nödsituation efter att man kommit i kontakt med detta naturfenomen.

Flyget har i vårt närområde inte tidigare varit utsatt för ett så omfattande och utbrett askmoln som nu, och de europeiska myndigheterna har reagerat snabbt och kraftfullt då man beslutat att stänga stora delar av luftrummet för all flygning.

Flera europeiska flygbolag höjer nu rösten och önskar att flygbolagen själva ska få mandat att avgöra om det är säkert att flyga. Då tvingas hårt pressade flygbolag, som i dag förlorar hundratals miljoner kronor per dygn, att konkurrera med varandra om desperata passagerare som vid det här laget är beredda att betala nästan vadsomhelst för en biljett.

Att kommersiell hänsyn ställs mot flygsäkerheten på ett sådant sätt är ingen önskvärd situation. Det som SPF ser som helt avgörande är att ansvariga myndigheter är de som öppnar och stänger luftrummet för trafik.

Av central betydelse är också vilka metoder och vilket underlag som används i beslutsprocessen när luftrum öppnas och stängs och vilken kvalitet och vetenskaplig underbyggnad detta underlag har. Det är möjligt att de verktyg som använts är för grova och att nya metoder för att ta fram beslutsunderlag behövs. Här krävs omedelbara åtgärder eftersom ingen vet hur länge vulkanutbrottet kommer att pågå.

Konsekvenserna av flygstoppet är naturligtvis enorma för flygbranschen och därigenom en bärande del av Europas infrastruktur. För att överbrygga de omedelbara problemen och för att kunna bibehålla flygsäkerheten ser vi det som naturligt att EU och de europeiska staterna nu skyndsamt överväger ekonomiskt stöd till branschen.

Gunnar Mandahl

Ordf. Svensk Pilotförening