ÅSIKT

Därför är det farligt att flyga genom askan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den aska som svävar i luften efter ett vulkanutbrott har mycket otrevliga egenskaper. Den påverkar flygsäkerheten på en rad olika sätt.

Askan består av mycket små partiklar av vulkaniskt glas. De är så hårda att förarkabinens fönster snabbt kan bli blästrade och helt ogenomskinliga när ett plan i hög hastighet möter askmolnet.

Men det farligaste med att hamna i ett askmoln är att motorerna kan förstöras. Den hårda askan innebär ett mycket hårt slitage på alla delar i motorn; ytskiktet på kompressorns blad och skovlar slits ner mycket snabbt.

Askan innehåller svavel, vilket leder till en snabb kemisk korrosion, som i sig ger risk för sprickor och bladhaveri.

Det mest akuta problemet är dock att askan smälter vid de höga temperaturer som råder i brännkammarens flamma. Förbränningsgaserna med de smälta partiklarna når sedan turbinbladen och fastnar på deras yta. Därmed förstörs det skyddande ytskiktet på bladen vilket radikalt minskar bladens livslängd; de måste alltså bytas efter flygning. I sämsta fall byggs det upp så tjocka beläggningar att turbinen täpps igen, den tappar då kraft och i värsta fall stannar motorn helt.

Turbinen och andra heta delar i motorn är försedda med millimeterstora kylhål vilka kan täppas till av askan. Delarnas temperatur stiger så kraftigt att flagor av metall lossnar.

Askan kan dessutom tränga in i luftkonditioneringen till kabinen och kylsystemen för tekniska system i flygplanet. Vidare kan askan även förorena smörjoljan, bränslet samt de hydrauliska och elektriska systemen.

Går det att förhindra att askan tränger in i motorerna?

Nej, mycket arbete har lagts ner på att få motorer att tåla t ex sand, hagel och fåglar, men askpartiklar som svävar i atmosfären är mycket små och följer med luften in i motorns mest känsliga delar. Ett filter går tyvärr inte heller att använda på en jetmotor på grund av de stora luftmängder som motorn behöver.

Anders Lundbladh

Specialist motorsystem, Volvo Aero