ÅSIKT

Röda korset behöver ett rejält reningsbad

Debattören: Både ordförande och general-
sekreterare måste gå

Foto: Per-Olof Sännås
I dag startar rättegången mot förskingringsmisstänkte Johan af Donner (till vänster), tidigare kommunkationschef för Röda korset.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en artikel i DN (28/2) beskriver Bengt Westerberg den kritik som förs fram mot Röda korset och dess ledning som en ”smutskampanj”.

Den största tillgången Röda korset har är alla frivilliga som jobbar hårt och ideellt för att hjälpa utsatta i hela världen – och det är tyvärr fotfolket som fått ta den största smällen från allmänheten. Ledningen för Röda korset i Sverige har grovt överskattat de egna insatserna och gör allt för att försvara sitt agerande.

Generalsekreterare Christer Zettergrens hantering av förskingringsärendet, samt den slarviga rekryteringen av före detta kommunikationschefen Johan af Donner, visar brist på ledarskap. Bengt Westerbergs uttalande i DI (11/6 -09) om att polisanmälan inte handlade om bedrägeri visar att han trots sitt heltidsarbete på ordförandejobbet inte var särskilt väl insatt i verksamheten.

Jag anser att det bästa för Röda korsets verksamhet hade varit om både ordföranden och generalsekreteraren hade ställt sina platser till förfogande förra sommaren i stället för att förneka bristerna. Den påbörjade processen är ett nödvändigt reningsbad för att återupprätta förtroendet för Röda korset och behålla de frivilliga i verksamheten. För att den skall bli lyckosam tror jag att det är nödvändigt med byte av både ordförande och generalsekreterare.

Röda korsets kretsar har nu ett ”rådslag” med möjligheten att tycka till om styrelsen och dess arvode. Ett av förslagen är att låta ordförandeskapet vara en fritidssysselsättning – på liknande villkor som alla frivilliga i Röda korset har. Det tycker jag är det bästa, det förstärker bilden av en hjälporganisation som arbetar utan egen vinning. Röda korset är ju en relativt liten organisation med mindre än 500 anställda och en bra generalsekreterare med en väl fungerande ledningsgrupp borde inte ha några problem att leda verksamheten.

Med nuvarande löner och arvoden för ordförande och generalsekreterare i Röda Korset krävs över 24 000 medlemmars årsavgifter för att betala kostnaderna för dessa två personer.

De som tycker att Bengt Westerbergs arvode är fullt rimligt kan jämföra prislappen, som är mer än 40 procent större, med arvodet till ordföranden för en svensk byggkoncern med över 19 000 anställda och en omsättning på över 21 000 miljarder kronor. Det är 25 gånger mer än vad Svenska Röda korset omsätter.

Henning Burvall