Aftonbladet
Dagens namn: Rakel, Lea
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör
Startsidan / Debatt

Vi vill skydda den svenska modellen

Bemanningsföretagen: Med starka kollektivavtal är hyrpersonal inget hot

Blockad i Vaxhom av företaget L & P Baltic Bygg. En följd av Vaxholmsfallet är att facket inte kommer att ha rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska bemanningsföretag utan kollektivavtal, skriver Henrik Bäckström, vd Bemanningsföretagen.   Blockad i Vaxhom av företaget L & P Baltic Bygg. En följd av Vaxholmsfallet är att facket inte kommer att ha rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska bemanningsföretag utan kollektivavtal, skriver Henrik Bäckström, vd Bemanningsföretagen. Foto: scanpix

Under vintern har det pågått en debatt om bemanningsbranschen där en del debattörer, däribland Karin Ehlin Kolk och Daniel Gullstrand i Aftonbladet den 19 april, har målat­ upp bilden av att arbetsmarknaden är på väg att övertas av bemanningsföretag. Den bilden är fel. Visst har bemanningsbranschen varit framgångsrik, men den utgör bara en (1) procent av arbetsmarknaden. De senaste åren har branschen inte vuxit, tvärtom försvann en femtedel av branschen förra året.

Från fackligt håll har det hävdats att företag använder bemanningsföretag för att kringgå anställningstryggheten i las. Än så länge har det dock inte gått att visa ett enda exempel då detta faktiskt hänt.

Undersökningar visar i stället att företag anlitar bemanningsföretag av helt andra skäl, främst för att klara konjunkturtoppar och svängningar i efterfrågan, eller för att hitta rätt kompetens.Sällan nämns att de flesta bemanningsjobb är tjänstemannajobb. Endast en mindre del finns inom LO:s avtalsområde och flera av de LO-förbund som stridit om bemanning under avtalsrörelsen har knappast någon sådan verksamhet inom sina branschområden.

Bemanning har blivit till en symboldebatt, vilket är olyckligt. Vi hade i stället behövt ha en saklig diskussion om hur vi kan behålla den fina modell vi har för bemanningsföretag i Sverige, där en anställning i ett bemanningsföretag är lika bra som en anställning i något annat företag. En del av de nya avtal som träffats i avtalsrörelsen gynnar inte de anställda inom­ bemanningsbranschen.

Alla anställda i auktoriserade bemanningsföretag i Sverige har kollektivavtal och anställningsvillkor som är jämförbara med arbetsmarknaden i övrigt. De anställda har lön mellan uppdragen. Inom ramen för denna modell – där bemanningsbranschen integrerats­ i den ”svenska modellen” – är det svårt att se hur möjligheten att anlita bemannings­företag skapar ett förhandlingsövertag för arbetsgivaren på arbetsmarknaden, vilket debattörerna Kolk och Gullstrand hävdar.

Någon lagstiftning behövs inte, frågan har lösts av arbetsmarknadens­ parter och lösningen är att de anställda i bemanningsföretag har kollektivavtal på samma sätt som anställda i andra företag har.Det är däremot intressant att se på alternativen till de kollektivavtalsbundna och långsiktiga lösningar som finns när det gäller bemanning på svensk arbetsmarknad. En följd av Vaxholmsfallet och utstationeringsdirektivet är att facket inte kommer att ha rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska bemanningsföretag utan kollektivavtal, så länge dessa följer kärnan i dessa avtal.

Genom EU:s direktiv kommer det också att finnas möjlighet för svenska bemanningsföretag att agera utan kollektivavtal enligt en kommande bemanningslag. Den nuvarande svenska kollektivavtalsmodellen, som en del LO-förbund vill begränsa, kommer att utmanas av dessa kollektivavtalslösa alternativ.

Från fackligt håll har man sagt att man inte har något emot bemanningsföretag, utan att de utgör något positivt på den svenska arbetsmarknaden. Karin Ehlin Kolk och Daniel Gullstrand erkänner också bemanningsbranschens positiva roll i sitt inlägg. Det är bra. Bemanningsbranschen har skapat tiotusentals nya jobb och de flesta företag svarar att konkurrenskraften och antalet direktanställda skulle minska utan bemanningsbranschen.Om lovorden om bemanningsbranschens positiva roll inte bara är en läpparnas bekännelse borde vi diskutera hur vi kan förstärka attraktionskraften i dagens kollektivavtalsbundna lösning för bemanning – inte hur den kan försämras och begränsas, vilken skett i några av de nya avtal som tecknats den senaste tiden.

Det är feltänkt att försöka styra bemanningsbranschen till kortsiktiga femveckorsjobb och det gagnar inte bemanningsföretagens anställda.

Vi delar Kolks och Gullstrands bedömning att det finns en utmaning mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, men hotet kommer inte från dagens kollektivavtalsmodell – utan från alternativen till denna modell där utgångspunkten är lagstiftning. Den frågan borde Karin Ehlin Kolk och Daniel Gullstrand gräva vidare i.

Henrik Bäckström

Bloggat om bemanningsföretag

  En resurs för företagen

Saxat från Liberal!: "Jag har svängt och ser det nu som en resurs både för företagarna och alla dessa människor som jobbar där. För företagen kan det vara en lösning då man får produktionstoppar och inte är säker på om det är tillfälligt eller något som kommer hålla i sig. /.../ Nä, jag tycker nog det är dags att vi börjar se det positiva med bemanningsföretagen, så även fackföreningarna som gärna vill köra kvar i det gamla.”  Utan förpliktelser

Från Claeskrantz.se: ”Bemanningsföretagen är i dag en del av den reservarmé av arbetskraft som används av både privata och offentliga arbetsgivare. Självklart för att komma undan alla de förpliktelser som kommer med fastanställd personal. Det verkar i mina ögon på gränsen till naivt att tro att arbets­givarparten skulle ha något intresse av att återställa ett jämbördigt förhållande mellan parterna.”
    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet