Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör
Startsidan / Debatt

Centern tvingar unga bli mambor

Peter Eriksson (MP): Sänkta ungdomslöner är diskriminering

”Med Centerpartiets politik blir ­effekten i praktiken att ungdomar bara får halva lönen för samma jobb. En sådan lönenivå är möjligen ­acceptabel för dem som anser att en vuxen ung ska bo kvar i föräldrahemmet”, skriver MP:s Peter Eriksson.   ”Med Centerpartiets politik blir ­effekten i praktiken att ungdomar bara får halva lönen för samma jobb. En sådan lönenivå är möjligen ­acceptabel för dem som anser att en vuxen ung ska bo kvar i föräldrahemmet”, skriver MP:s Peter Eriksson. Foto: ULF HÖJER

En rejäl lönesänkning på 40 000–50 000 kronor om året ­efter skatt, det är vad landets ­arbetslösa ungdomar har att ­vänta sig om de får ett jobb i Maud Olofssons och Centerpartiets Sverige. Med så kallade avstampsjobb, som innebär drygt 33 procent lägre löner, så går dessa ungdomars drömmar om ett eget boende fullständigt i kras. Det blir i stället ett rejält avstamp för vuxet kvarboende hemma hos mamma och pappa.

Beskedet om lönesänkningspolitiken lämnades av Maud Olofsson på Centerpartiets kommundagar i början av februari. Där lanserade hon idén om att arbetslösa ungdomar ska ingå avtal om två tredjedels lön för att göra sig anställningsbara. Med det har hon gett ett klart exempel på vad Centern menar med att minska utanförskapet.

Med åldersdiskriminering som verktyg ska det skapas de ungas B-lag på arbetsmarknaden.

För dem som drabbas är det inga småpengar det handlar om. Riksdagens utredningstjänst har tagit fram underlag som visar att minimiavtalen ­inom hotell och restaurang, handeln och kommunsektorn ligger i spannet 15 300–17 500 kronor i månaden för en 19-åring. Med en lönesänkning med en tredjedel av lönen tappar dessa ungdomar 5 100–5 800 kronor varje månad. ­Efter skatt återstår det då endast 8 500–9 500 ­kronor.

Redan i dag har ungdomar betydligt lägre löner än de som redan haft jobb några år.

Med Centerpartiets politik blir effekten i praktiken att ungdomar bara får halva lönen för samma jobb. En sådan lönenivå är möjligen acceptabel för dem som anser att en vuxen ung ska bo kvar i föräldrahemmet. Nettolönen hamnar nämligen på ungefär samma nivå som Konsumentverket räknat fram för de nödvändiga utgifterna för en hemmaboende ungdom i 20-årsåldern.

När del i boendet, maten, kläder, förbrukningsvaror, kollektivresor, hemförsäkring med mera slås samman så hamnar kostnaden på 7 990 kronor i månaden för den unga hemmaboende mannen medan den unga hemmaboende kvinnan klarar sina kostnader med 7 690 kronor. Med eget boende blir det betydligt dyrare. Då ökar kostnaden med cirka 4 000 kronor i månaden till 11 820 kronor för unga kvinnor och till 12 120 kronor för unga män.

En nettolön på runt 12 000 kronor i månaden är alltså vad som krävs för att klara eget boende och det är också där man hamnar med dagens minimilöner. Med löner på mellan 15 300 och 17 500 kronor i månaden så återstår cirka 12 200–13 800 kronor ­efter att den genomsnittliga kommunalskatten har dragits.

Vi miljöpartister avvisar Centerns förslag om sänkta ungdomslöner, vi vill gå en helt annan väg. De arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år ska under cirka ett års tid få en riktad skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften. Därutöver satsar vi på cirka 20 000 utbildnings- och traineeplatser, utöver vad regeringen gör, riktat till arbetslösa ungdomar. Det handlar blad annat om yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, platser i högskolor och folkhögskolor, komvux och så kallade traineeplatser i välfärdssektorn. Med det ger vi ungdomarna reella möjligheter att nå jobb med riktiga avtalsmässiga löner som också ligger över dagens minimilöner.

Till skillnad från Centerpartiets politik så står Miljöpartiets politik för valfrihet på riktigt. Vi säger nej till ett system som låser kvar unga vuxna vid barndomens köksbord. Vi säger nej till åldersdiskriminering och vill i stället låta unga vuxna människor få växa på ett sätt som innebär att de kan stå på egna ben. Vi vill ge dem en riktig avstampsmöjlighet.

Peter Eriksson

Bloggat om ungdomslöner

  Har rödgröna väljarnas stöd

Johan Linander (C) bloggar: ”En opinionsundersökning visar] att en majoritet av de rödgrönas väljare också är för vårt förslag trots att det har kritiserats så hårt av såväl S, V och Mp samt facken. Undersökningen visar också att stödet är störst bland dem med lägst utbildning /.../ Även om jag själv gillar förslaget och har propagerat för det länge trodde jag faktiskt inte att vi hade så stort stöd i alla grupper.”

  Skitlöner, C

”... anmärkningsvärt är den bristande stringensen i alliansens jobbpolitik. /.../ Om ökade ekonomiska incitament för att jobba skapar massor av jobb så borde ju en lönesänkning, i detta fall en från 17 154 (månadslön för en 20-åring i detaljhandeln) till 11 436 kronor, resultera i färre jobb och ökad arbetslöshet. För övrigt är 11436 kronor en riktig skitlön för en heltidsarbetande 20-åring.”, skriver ”campagnevänster”-bloggarna på sajten Viharräknatpådet.se.

    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet