Aftonbladet
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör
Startsidan / Debatt

Så ska hotade kvinnor få hjälp

Alliansen presenterar fem punkter för att hindra männens våld

Aftonbladets Kerstin Weigl och Kristina Edblom har kartlagt männen som mördar sina partners i en artikelserie.   Aftonbladets Kerstin Weigl och Kristina Edblom har kartlagt männen som mördar sina partners i en artikelserie.

Ser man till det våld som kvinnor utsätts för är det en mörk bild av det jämställda Sverige som tonar fram. Våldets omfattning och utveckling är djupt oroande. Det könsrelaterade våldet har flera ansikten. Misshandel kan rikta sig mot både kropp och själ. Det kan vara fråga om sexuellt våld eller upprepade fridskränkningar, eller i värsta fall mord. Mordet på Fadime Sahindal innebar ett uppvaknande inför den vardag och ofrihet som ungdomar som lever i en hederskultur möter.

Alliansregeringen har prioriterat kampen mot mäns våld mot kvinnor under mandatperioden. Hittills har regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat förtryck samt våld i samkönade relationer inneburit en historisk kraftsamling som lett till både straffskärpningar, förbättrat skydd och stöd för de utsatta samt bättre kunskap hos de som möter våldsutsatta kvinnor. Runt 10 000 poliser har fått utbildning om problemet. Fotboja för den som bryter mot besöksförbud kommer att bli verklighet. Stödet till kvinnojourerna har ökat, för att nämna några av många exempel.

Trots allt som har gjorts ligger mycket arbete framför oss. Alliansens jämställdhetspolitiska arbetsgrupp föreslår därför en rad åtgärder inför nästa mandatperiod.

När socialtjänstlagen skärptes 2007 tydliggjordes samhällets ansvar för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och barn. Utmaningen är nu att kommunerna ska leva upp till lagens krav. Rätten till stöd får aldrig upplevas som ett geografiskt lotteri. Insatserna måste kvalitetssäkras, myndigheternas samverkan i arbetet med våldsutsatta förbättras och tillsynen skärpas. Vi måste lära oss av tidigare misstag. Åtgärderna ska utgå från den utsattas situation oavsett dennes kulturella bakgrund eller sexuella läggning.

  Utveckla kvinnofridslinjen. Möjligheten att kunna få råd och stöd på ett enkelt sätt är helt avgörande för att våga polisanmäla eller lämna en våldsam man. Kvinnofridslinjen som bedrivs av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) är en nationell stödtelefon, en livlina för både våldsutsatta och närstående. Vi vill att linjen utvidgas till att också hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

  Sjukvårdens bemötande av våldsutsatta ska förbättras. Om sjukvården tar rätt prover på en våldtagen patient ökar chanserna att få gärningsmannen fälld i domstol och ytterligare brott kan förhindras. NCK har tagit fram en handbok och verktygslåda, spårsäkringssats eller ”rape kit” i syfte att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer. Vi vill att detta ”rape kit” sprids så att det finns på alla sjukhus över hela landet.

  Stödet till kvinnojourerna ska tryggas. Det yttersta ansvaret är kommunernas och det får inte försummas. Även om det offentligas roll i dag är tydlig utgör de ideella organisationernas verksamheter både ett viktigt komplement och alternativ till vad kommuner har att erbjuda. Stödet till kvinnojourerna ska tryggas samtidigt som möjlighet till utvärdering och utveckling av verksamheterna ska finnas.

Arbetet som riktar sig till förövarna har länge varit av marginell karaktär. I dag har utvecklingen nått en punkt där åtgärder som riktar sig mot män respektive kvinnor inte behöver ställas mot varandra. Tvärtom måste det förebyggande arbetet inkludera insatser som riktas till män som förövare. Kriminalvårdens ambitionshöjning måste fortsätta och utgångspunkten är att alla dömda ska genomgå programverksamhet. Men den stora utmaningen handlar om att identifiera de män som ännu inte begått brott men riskerar att göra det, samt att förhindra återfall i könsrelaterat våld.

  Nationell stödtelefon för att hindra sexualbrott. Det sexuella våldet kommer inte att upphöra utan kraftfulla insatser riktade mot förövarna. Arbetsgruppen vill att det inrättas en nationell telefonlinje, dit personer som själva vill ha hjälp för sitt avvikande sexuella beteende, eller personer i deras omgivning‚ kan vända sig för att få stöd.

  Behandlingsprogram för sexualbrottslingar. Det behövs behandlingsprogram för personer som begår sexuella övergrepp och våldshandlingar. Samverkan med psykiatri, socialtjänst och polis måste öka så att personer som antingen söker vård eller misstänks för ett sexualbrott omedelbart fångas upp och får tillgång till behandling för sitt beteende.

Vår vision är ett samhälle fritt från könsrelaterat våld. Därför vill vi fortsätta prioritera detta arbete under nästa mandatperiod.Alliansens arbetsgrupp för jämställdhet
Nyamko Sabuni (FP)
Hillevi Engström (M)
Annika Qarlsson (C)
Desirée Pethrus Engström (KD)

Bloggat om mäns våld mot kvinnor

  Farliga sagor för barn

Nelly i natten bloggar: ”... pojkar fostras in i en våldskultur där känslor ska tryckas undan och inte behöva pratas om. Man ska vara hård och macho. Medan flickor ska vara små snälla omvårdande dockor... Batman och Barbie. Se bara på den animerade ”Skönheten & odjuret” som speglar detta... Hur hennes förstående omvårdande mjukhet - omformar det rytande våldsamma odjuret... till en prins...

Visst älskar jag den sagan. Högst motvilligt. För det är den typen av sagor som även har format mig. Jag har dragits till de där "hårda" killarna - i någon sorts naiv önskan att kunna - omvända dem. Det går inte. /.../ Alltför många tjejer (särskilt unga) tror på fullt allvar att det är synd om en aggressiv och/eller våldsam man. Att han kan hjälpas och omvandlas med kärlek...”  Hjälper hormonbehandling?

Fruntimmersbloggen undrar: ”...varför ’svartnar’ det inte för kvinnor i samma omfattning? Reptilhjärna har alla. /---/ Enligt Rusz kan ’närhetshormonet’oxytocin mildra aggressiviteten. Är det tid för hormonbehandling? Var, när, hur ska det avgöras?”

  Kvinnors våld lika vanligt

”Internationella studier visar att kvinnligt våld i nära relationer är minst lika vanligt. Dock med lägre fysisk kraft och än större offerstigma varför anmälningsfrekvensen naturligt är betydligt lägre. Det är kanske dags att vi börjar använda oss av ’Anknytningsordningen’ som begrepp i stället för illusionen ’Könsmaktsordningen’”., skriver Anders B Westin på sin blogg.    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet