ÅSIKT

Israel: Låt inte extremisterna vinna

Foto: AP
Några våldsamheter skulle över huvud taget inte ha ägt rum om inte passagerarna på fartyget attackerat de ombordstigande israeliska soldaterna, skriver Israels ambassadör Benny Dagan.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: CAROLINA BYRMO
Benny Dagan, Israels ambassadör.

Aktivisterna på det bordade Ship to Gaza-fartyget Mavi Marmara var inga oskyldiga hjälp­arbetare, de är uttalade motståndare till fred och försoning och var helt inställda på en våldsam konfrontation.

Det framgick klart av tv-kanalen Al-Jazeeras rapportering från fartyget, där antisemitiska slagord och tal om martyrskap blandades med löften att bjuda våldsamt motstånd mot en israelisk inspektion.

Situationen i Gaza är en följd av den blodiga och repressiva regim som varit rådande där sedan Hamas våldsamma statskupp 2007, med otaliga offer bland palestinska meningsmotståndare och ett ytterst totalitärt och förtryckande samhällsklimat som följd.

Både fredsprocessen och befolkningen i Gaza har alltför länge varit Hamas gisslan.

Det internationella samfundet med FN och EU i spetsen har ställt som oavvisligt krav för varje erkännande av Hamas som en legitim aktör och förhandlingspartner att organisationen skall erkänna staten Israels rätt att existera, avsäga sig våld och börja respektera ingångna avtal.

Vapensmugglingen till Hamas från framför allt Iran, som var förutsättningen för den mångåriga, dagliga beskjutningen av södra Israels sårbara civilsamhällen, fortsätter också i dag. Konsensus råder bland alla fredsvänliga krafter i regionen om att ett stopp för vapeninförseln till Hamas är nödvändig för att kunna föra fredssträvandena framåt.

Enligt Oslo-avtalet mellan israeler och palestinier, som har hela det internationella samfundets stöd, är det Israel som juridiskt ansvarar för att övervaka sjöfarten.

Det bordade fartygets agerande är ett flagrant brott mot FN:s rekommendationer, där det tydligt uttalas att transporter landvägen är att föredra. Israel hade också erbjudit sig att via landtransport leverera det av skeppet medförda materialet.

Några våldsamheter skulle över huvud taget inte ha ägt rum om inte passagerarna på fartyget attackerat de ombordstigande israeliska soldaterna med järnrör och tillhyggen, beskjutit dem och kastat ned några personer från däck.

Organisatörerna i den islamistiska organisationen Insani Yardim Vakfi (IHH) representerar en extrem, totalitär våldsideologi och var uttalat inställda på konfrontation. Ändå var det först när de fruktade för sina liv som de israeliska soldaterna såg sig tvungna att använda sina vapen i självförsvar.

Syftet med Ship to Gazas seglats var inte fred eller försoning utan konfrontation, och den tjänade bara den repressiva Hamas-regimens intressen, inte den palestinska civilbefolkningens. Det är därför mycket viktigt att inte låta extremisterna avgå med segern efter denna tragiska händelse.

Som understrukits av Catherine Ashton för EU:s ­räkning är det viktiga nu att förhindra upptrappade spänningar och att återföra fokusen till de återupptagna fredsansträngningarna.

FAKTA

Israelisk militär bordade i måndags båtkonvojen Ship to Gaza. Nio personer omkom i samband med bordningen. Omvärldens reaktioner har varit starka.

Benny Dagan,
Israels ambassadör i Stockholm

ARTIKELN HANDLAR OM