ÅSIKT

Staten har stulit 15 år av hans liv

Debattörerna: Peter Ekwiri fängslades i Ghana – enda brottet var att söka asyl i Sverige

Foto: STEFAN BOHLIN, Mats lundqvist/svt
1993 sökte Peter Ekwiri från Sudan asyl i Sverige. Men Migrationsverket trodde felaktigt att han var av en annan nationalitet och han förpassades till Ghana (lilla bilden) och en svår tid i fängelse.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För snart tio år sedan avslöjade vi att svensk polis håller människor fängslade i fjärran länder där de blir förhörda genom tortyrliknande behandling. De människor som Sverige höll inspärrade var inte misstänkta för terrorism, eller någon annan brottslighet. De hade sökt asyl i Sverige. Och fått avslag.

I Ghana i Afrika hittade vi Peter Ekwiri i fängelset Jamesfort . Han hade varit försvunnen i flera år, sedan svensk polis deporterat honom. Det var våren 2001 och han var utmärglad och märkt av sjukdom.

Tjugo år gammal sökte Peter Ekwiri asyl i Sverige 1993. Invandrarverket trodde inte på hans berättelse, att han flytt undan kriget i södra Sudan, och avslog hans ansökan. Därefter genomförde verket en rad språk–analyser för att fastställa Peters nationalitet. En analytiker gissade att han var från Ghana och beslutet blev att avvisa Peter dit. Polisen tog i maj 1995 ombord Peter på ett flygplan till huvudstaden Accra. Väl framme uppstod en diskussion. Den ghananska passmyndigheten tvivlade på att Peter Ekwiri var från landet, men gick ändå med på att släppa in honom för fortsatt utredning. Den svenska polisen blev tvungna att skriva under en försäkran om att Sverige skulle ta tillbaka Peter ifall det visade sig att han inte är från Ghana. Det löftet skulle aldrig infrias.

I Ghana anlitade den svenska polisen en advokat, som även är Sveriges honorärkonsul i landet, för att mot ersättning fortsätta utredningen av Peters nationalitet. Peter låstes in i en arrestlokal och de svenska tjänstemännen reste hem.

Den fortsatta utredningen bestod i att Peter fick sova på betonggolvet i arresten med begränsad tillgång till mat. Trots hård press stod Peter fast vid att han kom från Sudan. Dagarna i cellen blev till veckor och månader. Honorärkonsuln rapporterade regelbundet till svenska polisen och under tiden blev Peter allt svagare. Han protesterade mot bristen på mat i arresten. Som straff blev han upphängd på en påle. Konsuln meddelade svenska polisen att Peter började bli ett bekymmer och fick ytterligare sextonhundra dollar för att avsluta ärendet. Med hjälp av Sveriges ambassad i Nigeria gjordes nu ett försök att skicka Peter till Sudan – det land som Invandrarverket vägrat tro att han flytt ifrån. Sudan ville dock inte hjälpa Sverige om inte Peter själv medverkade. Senare gjordes också ett försök att skicka honom till Uganda, men Uganda tog inte emot honom.

1997 krävde Ghanas regering att Sverige tar ansvar för Peter Ekwiri som då befunnit sig två år i landet. Det blev Sveriges ambassadör i Nigeria, som svarade. Han valde att ljuga och hävdade att Peter själv påstått att han var från Ghana. Sverige hade därmed ingen skuld till att han hamnat där. Sedan lämnades Peter Ekwiri åt sitt öde.

Vi berättade om Peter i SVT:s ”Dokument inifrån” 2001. Nyhetsmedierna hakade på. Det blev riksdagsdebatt. Men ingen beslutsfattare behövde någonsin ta ansvar för övergreppen.

Vi hittade så småningom fler, liknande fall. Det visade sig att svenska poliser systematiskt under flera år gjort sig av med besvärliga avvisningsärenden i Ghana mot en kostnad av ett par tusen dollar styck.

Under tiden har Peter Ekwiris umbäranden fortsatt i Ghana. I många månader satt han fängslad, utan rättegång, anklagad för ett brott han inte begått. Han smittades av TBC och förlorade sin vänstra lunga. De senaste åren har han arbetat i hamnstaden Tema och därifrån har han nu på egen hand lyckats ta sig tillbaka till Sverige, ombord på ett fraktfartyg. Än en gång har Peter sökt uppehållstillsånd här. Än en gång har han fått avslag. Situationen i södra Sudan anses inte längre så allvarlig. Ärendet har överklagats och ska snart avgöras av Migrationsdomstolen.

Frågan är hur svenska staten kan ge Peter Ekwiri upprättelse. Svenska myndigheter har berövat Peter femton år av hans liv och utsatt honom för umbäranden som få skulle uthärda. Han har hunnit bli 37 år. Är det för mycket begärt att myndigheterna går Peters vilja till mötes och ger honom chansen att starta ett nytt liv?

Oavsett Migrationsdomstolens beslut, vill vi rikta en uppmaning till de tjänstemän som delar ansvaret för att Peter blivit fängslad, torterad och lämnad i främmande land. Peter är nu i Sverige och han förtjänar en förklaring. Att be om förlåtelse vore väl också på sin plats?

Erik Sandberg

Andreas Rocksén

FAKTA

Erik Sandberg, 34.

Andreas Rocksén, 46.

Båda är undersökande journalister som gjort en rad uppmärksammade och prisbelönta reportage och dokumentärer för tv.

2001 avslöjande debattörerna hur Sverige dumpade flyktingar, bland annat i Ghana. För de drabbade är situationen fortfarande olöst.

Mer om Peter Ekwiri

Läs mer om fallet Peter Ekwiri och den svenska flyktingdumpningen på sajten Laikareport (extern länk).