Aftonbladet
Normal text Stor text Extra stor text
Textstorlek:
Det gamla avvecklingspartiet har släppt sina krav på stängda reaktorer. Centerpartiet har blivit ett parti som försöker låtsas bort de svåra miljöfrågorna, skriver debattörerna. Det gamla avvecklingspartiet har släppt sina krav på stängda reaktorer. Centerpartiet har blivit ett parti som försöker låtsas bort de svåra miljöfrågorna, skriver debattörerna. Foto: DRAGO PRVULOVIC, ROGER LUNDSTEN / Bilden är ett montage

Centern är slut som grönt parti

Peter Eriksson, 51.

Språkrör, Miljöpartiet de gröna.

Maria Wetterstrand, 36.

Språkrör, Miljöpartiet de gröna.


I dag ska riksdagen fatta beslut om regeringens förslag att låta nya kärnkraftsreaktorer ersätta de gamla. Med undantag för två kritiska ledamöter väntas Centerpartiet rösta för förslaget. Det är ett av flera bevis för att C tappat sin trovärdighet som ett grönt parti, menar Miljöpartiets språkrör.

Miljöpartiet: Partiets ja till kärnkraft blottar den tomma miljöretoriken

Länge har Centerpartiet hävdat sin profil som ett grönt borgerligt parti. Visst har det funnits skillnader mellan våra partier – framför allt när det kommer till miljökrav på jord- och skogsbruk och andra frågor som berör markägarna. Men i många miljöfrågor har Miljöpartiet och Centern stått varandra nära.

Energipolitiken är kanske det tydligaste exemplet, men också vad gäller kemikaliepolitik, grön skatteväxling och trängselavgifter har vi stått på samma sida. Vi har båda varit motståndare till de stora motorvägspaket i storstäderna som leder till ökat bilberoende. Det var också Centern som i regeringsställning utvecklade producentansvaret och byggde ut materialåtervinningen i mitten av 90-talet. Det ska man ha all respekt för.

Men den senaste tiden har vi upplevt en dramatisk förändring. Det började med Centerns omsvängning i kärnkrafts­frågan. Det gamla avvecklingspartiet släppte inte bara sina krav på stängda reaktorer. Man gick så långt att man gick med på tio nya svenska reaktorer, vilket naturligtvis får förödande effekter på viljan att investera i förnybar elproduktion.Svensk klimatpolitik handlar i stor utsträckning om transporter. Det är där vi har kvar ett stort oljeberoende. Riktigt häpna blev vi därför när miljöminister Andreas Carlgren presenterade regeringens ja till Förbifart Stockholm. Detta är klimat och miljöalternativet för Stockholm, sa han om Sveriges dyraste motorvägssatsning någonsin, en motorväg som byggs där vi har de bästa förutsättningarna i landet att åka kollektivt.

Sedan dess har Centern försökt driva linjen att nya motorvägar är oproblematiska eftersom det bara kommer att finnas miljöbilar när de står klara. Men det finns ingen seriös trafikforskare som tror på den prognosen. All forskning pekar i stället entydigt på att vi måste öka andelen kollektivtrafik och föra över mer gods till järnvägen samtidigt som vi satsar på förnybara bränslen och snålare bilar. Om storstäderna byggs för bilister i stället för kollektivtrafik så minskar klimatutrymmet för dem som är beroende av bilen på landsbygden.

Stora satsningar på moderna järnvägar är en nödvändighet för att få till en omställning till mer hållbara transporter. Tyvärr säger Centern nu nej både till höghastighetsbanor och ett antal andra strategiska järnvägsprojekt.Men allra tydligast har Centerns sidbyte märkts sedan vi presenterade den rödgröna vårbudgeten. Vi har mött en renodlad kampanj mot förslagen om att höja koldioxidskatten och att införa en kilometerskatt på tunga lastbilar för att föra över godstransporter till järnväg. Miljöministern har tagit ställning mot den samlade miljörörelsen, miljöforskarna och experterna på sina egna myndigheter. De är alla överens om att höjda kostnader för fossila bränslen är nödvändiga för att minska utsläppen.

Centerns förfall som miljöparti har gått långt när man driver kampanj mot den mest effektiva åtgärden för att minska vår klimatpåverkan. Visst hade vi förväntat oss att möta kristdemokrater och moderater i den debatten. Men vi är oerhört förvånade över att det är Centern som står främst i det ledet – samma parti som i sitt idéprogram vill att miljöförstörande verksamhet och utnyttjandet av ändliga naturresurser beskattas hårdare.Användningen av ekonomiska styrmedel som koldioxidskatten minskar vår sårbarhet för framtiden. Genom att ställa om till förnybara bränslen och snålare fordon står vi bättre rustade när oljepriset rakar i höjden. Det är inte minst viktigt för alla som är beroende av bilen på landsbygden. Det är därför Miljöpartiet vill ha både höjda koldioxidskatter och stöd till konvertering till förnybara bränslen.

Det är tråkigt att konstatera att Centern har lämnat sin roll i miljöpolitiken. Kvar finns bara en tom retorik om ett grönt borgerligt alternativ. Man har i stället blivit ett parti som försöker låtsas bort de svårare frågorna till förmån för naiva fraser av typen ”det är bensinen det är fel på, inte bilen”. Man kan inte längre med trovärdighet kalla Centern för ett grönt parti.

Peter Eriksson

Maria Wetterstrand


Centern och miljön

  Svekdebatt väntar

Johan Westerholm: "Jag bedömer att, trots en del oro i Alliansleden, att regeringen får igenom sin (energi-)proposition./.../ Jag bedömer att Centerpartiet kommer att utsättas för en svekdebatt nu – hur de än agerar. Röstar de mot regeringens proposition sviker de alliansen, röstar de för sviker de den spillra ”Gammel-C” som nu finns kvar, vilket (MP) och övriga rödgröna snabbt kommer att utnyttja."
  Vi förlorar på Centern

Hemmesta Hasse: "Framtiden finns i förnybar energi och inte i kärnkraft. Regeringen har satsat oerhört bra på förnybart, miljöbilar, vindkraft... Maud Olofssons uppräkning i riksdagsdebatten är imponerande. Men allt dränks i att centern inte lever upp till sin grundideologi i kärnkraftsmotståndet. Det förlorar vi, miljön, barnen och framtiden på och miljöpartiet vinner."
    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

Utskriftsdatum:
Publicerad: 2010-06-17
Webbadress: https://www.aftonbladet.se/debatt/article12351771.ab
© Aftonbladet
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11