ÅSIKT

De unga liberalerna har inte röstat än!

Centern: Vänsteroppositionen tänker fel kring unga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jonas Pettersson (C) i youtube-filmen som kritiseras.

Martin Gelin har rätt! Ungdomarna är vår framtid. Vänsteroppositionen har länge haft ett opinionsmässigt försprång bland unga. Men det är ganska klantigt att ta ut segern i förskott. Vi vet ju alla vad som brukar komma efter högmod.

Till att börja kommer många att genomskåda Gelins vilseledande bild av ungdomars problem. Arbetslöshet och bostadsbrist bland unga är inte någonting nytt i Sverige. Tvärt om. Det handlar om gamla strukturer som få vågar ta i.

År 2005 var nästan 18 procent av 20- till 24-åringarna utan jobb enligt SCB. Regeringen lyckades dock minska andelen till 14 procent år 2008. Sedan kom krisen och i dag är vi uppe i 20 procent. Ungefär likadant ser det ut när det gäller bostadsbristen. Enligt hyresgästföreningen fattades 125 000 bostäder år 2003. År 2009 fattades 128 000.

Dessa problem måste självfallet åtgärdas. I grunden beror de på regleringarna av hyresmarknaden och arbetsmarkanden. Enligt all tillgänglig forskning drabbas unga hårt av de hyrestak och lönegolv som tillämpas i Sverige. Men vad erbjuder vänsteroppositionen? Jo, mer av subventioner och utbildningsmål som hittills inte har fungerat. Vad Sverige behöver är ett liberalt skifte som gör det attraktivt att bygga små hyresrätter och sänker trösklarna in på arbetsmarknaden.

Det grundläggande problemet för vänsteroppositionen är deras övertro på politiken. Historien har visat att teknokrater och byråkrater är hopplöst dåliga på att skapa sådant som en ren miljö och fler jobb. Tvärt om behöver människor större frihet att uppfinna, driva företag och välja själva. Som USA:s tidigare president Ronald Reagan en gång sa utgör inte staten lösningen på problemen - staten är problemet.

Det är naturligt att politiker som strävar efter ett samhälle där de ska få bestämma allt tar sig själva på väldigt stort allvar. Har man som ambition att styra över liv och död från vaggan till graven anstår det självfallet inte att göra tokiga amatörfilmer på youtube.

Lyckligtvis har jag inte sådana önskningar själv. Hela min gärning går ut på att politikerna ska ge sjutton i människors egna liv och val. Då kan man ha lite självdistans och kosta på sig kampanjmetoder som berör och inbjuder till skratt på samma gång. Vi får väl se vad ungdomarna föredrar på valdagen!

Jonas Pettersson,

riksdagskandidat för Centerpartiet