ÅSIKT

Post hem till dörren – en självklarhet?

Åsa Torstensson: Postlagen ger i framtiden en marknad som fungerar perfekt

Foto: STEFAN JERREVÅNG
”Det finns ingenting i den nya postlagen som på något sätt riskerar att du och jag inte varje vardag får posten hem till våran post-låda.” skriver Åsa Torstensson (C).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det märks att valrörelsen är igång för nu är tiden då oppositionen blint famlar efter minsta grässtrå för att komma ut i medierna. Nu senast handlar det om den nya postlagen. Seko och vänsterpartierna menar att den nya postlagen hotar landsbygden och hotar postutdelningen i landet. Var de fått detta ifrån är skrivet i skyarna.

Det finns ingenting i den nya postlagen som på något sätt riskerar att du och jag inte varje vardag får posten hem till våran postlåda. Detta oavsett ifall du bor på Södermalm i Stockholm eller i Vilhelmina i Västerbotten.

Både svensk lagstiftning och EG-lagstiftning på området garanterar postutdelning i hela landet. Detta borde Seko och vänsterpartierna ha vetskap om. Det är till och med så att ifall något av postföretagen av någon anledning skulle vägra dela ut post så går staten genom Post- och telestyrelsen in och ålägger en postoperatör att sköta postutdelningen.

Sedan ett flertal år är svensk postmarknad liberaliserad. Detta skedde på 90-talet. Det innebär att vi i Sverige har ett antal postföretag som ser till att vi får allt från julkort till räkningar.

Ett av dessa bolag, Posten Norden, är den överlägset största postoperatören och har skyldighet att tillhandahålla en riksomfattande posttjänst. Med den nya postlagen finns möjligheten att i den framtid då vi har en marknad som fungerar perfekt och där det råder full konkurrens om landets alla postmottagare kunna välja att inte utse en nationell postoperatör. Skulle en framtida regering välja att göra detta så fråntas inte det ansvar som staten har i dag att alla postmottagare ska vara garanterade att få sin post, utan även då utser staten en operatör att sköta postutdelningen.

I dagsläget och under överskådlig tid finns det ingen sådan marknadssituation och därför kommer staten med den nya postlagen precis som med den gamla fortsatt låta Posten Norden tillhandahålla en riksomfattande posttjänst.

Att kunna få sin post är en rättighet som vi alla har. Det är lika självklart för alla som att glass smakar godast en varm sommardag. Det är just detta som har varit vägledande för den nya postlagen. Posten kommer fortsatt ha krav på sig att ha minst samma kvalité och omfattning i morgon som tidigare.

Åsa Torstensson (C)

Infrastrukturminister