ÅSIKT

Postkonkurrensen en omöjlighet

Debattörerna: Konkurrens på postmarknaden kommer inte att fungera

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen vägrar som bekant att peka ut en aktör som ska hantera postservicen i landet, vilket riskerar att drabba företag och enskilda i gles- och landsbygd hårt. Centerledaren Maud Olofsson menar att det inte går att peka ut en sådan aktör eftersom det skulle strida mot EU-direktiv.

Danmark kunde visst utse en nationell aktör. Det kan vi göra också i Sverige, vi är med i samma europeiska union och följer samma direktiv.

I vår artikel i Aftonbladet den 9 juni bad vi om ett ordentligt svar från regeringen om varför den svenska regeringen vägrar att utse Posten Norden som ansvarigt för den samhällsomfattande posttjänsten. Åsa Torstenssons svar är häpnadsväckande.

Infrastrukturministern låter meddela att regeringen förväntar sig ”en marknad som fungerar perfekt och där det råder full konkurrens om landets alla postmottagare”.

Det är uppenbart att regeringen är så förblindad av sin tro på marknadens välsignelse att man inte ser den krassa verkligheten. Verkligheten säger att postmarknaden har dåliga förutsättningar att fungera. Stordriftsfördelarna på postområdet är så betydande att det aldrig blir den mångfald av företag som regeringen föreställer sig.

Samtidigt minskar brevvolymerna. Det är med andra ord fullständigt orealistiskt att förvänta sig en fungerande konkurrens på postmarknaden.

Allt talar för att den marknadstruktur som råder i dag, där Posten Norden har en 90-procentig marknadsandel, kommer att bestå.

Regeringen vill sälja av den svenska delen av Posten Norden genom att introducera bolaget på börsen. Det är en fullständigt vanvettig politik. Postservice är en grundläggande samhällsfunktion. Järnvägstrafiken, bilprovningen och apoteken är redan ute på marknaden och får de borgerliga partierna fortsätta att regera står kollektivtrafiken, körkortsproven och just posten på tur.

I gles- och landsbygden finns många företag som är helt beroende av att kunna skicka och ta emot postförsändelser dagligen.

Det vore oerhört destruktivt för både jobben och för glesbygden om det inte finns en fungerande postservice.

Den enda garantin för en fortsatt bra postservice för alla i hela landet är att ge Posten en tydlig roll som nationell aktör.

Lena Hallengren (S)

ordförande i trafikutskottet

Peter Pedersen (V)

trafikpolitisk talesperson

Karin Svensson Smith (MP)

trafikpolitisk talesperson

Janne Rudén (SEKO)

förbundsordförande

FAKTA

Lena Hallengren (S),

ordförande i riksdagens trafikutskott.

Peter Pedersen (V),

trafikpolitisk talesperson.

Karin Svensson Smith (MP),

trafikpolitisk talesperson.

Janne Rudén, förbundsordförande, Seko.

Den 22 juni ska riksdagen rösta om den nya postlagen. Om lagen klubbas igenom hotas postutdelningen på gles- och landsbygden, menar dagens debattör.