Aftonbladet
Dagens namn: Orvar
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör
Startsidan / Debatt

I Björklunds skola råder kolonialtid

Vänsterpartiet: Tyska och franska är inte viktigare språk än kinesiska och arabiska

Björklund vill att fler elever ska läsa tyska, franska och spanska. Förslaget med att ge extra poäng för dessa språk är både omodernt och orättvist tycker dagens debattör.   Björklund vill att fler elever ska läsa tyska, franska och spanska. Förslaget med att ge extra poäng för dessa språk är både omodernt och orättvist tycker dagens debattör. Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON

Skolminister Jan Björklund (FP) har återigen föreslagit en nostalgisk reform som ska vrida skolklockan tillbaka till hans egen skoltid. Den här gången handlar det om att få svenska elever att läsa franska och tyska. Skolministern föreslår att elever som läser dessa ”moderna språk” ska få extra­poäng i sitt betyg. Det här förslaget är både bakåtsträvande och orättvist.För det första är själva idén om tyskans och franskans särställning gammaldags. När Björklund gick i skolan var det kanske nödvändigt att kunna franska och tyska­ för att kunna göra sig förstådd i Europa. Så är det ju inte längre, engelskan har för länge sedan blivit ett europeiskt allspråk. Det är så klart fortfarande väldigt bra att kunna tala franska och tyska, men i en globaliserad värld är det precis lika bra att kunna tala till exempel­ arabiska eller kinesiska. Men det är språk som ofta lyser med sin frånvaro på schemat, i skolan råder fortfarande kolonial­tid.För det andra är Björklunds idé djupt orättvis mot de 150?000 skolungdomar som har rätt till modersmålsundervisning. Många av dem anstränger sig hårt för att bli flerspråkiga. Varför är de inte lika mycket värda? Varför ska det inte vara lika meriterande att studera hindi, urdu eller somaliska?

Högerregeringen tycker om att prata om samhällsnyttan av skolan, vad skolan kan erbjuda svenskt näringsliv i form av kompetent arbetskraft. Många av dagens mest expansiva marknader ligger utanför det europeiska språkområdet. Varför regeringen då väljer att signalera att vissa språk är mer värda än andra är obegripligt. Det finns fler människor som talar det lokala indiska språket telugu än det finns fransk­talande i hela världen.För det tredje drabbar det här förslaget – som så många andra av Jan Björklunds idéer – främst elever från hem utan studievana. Vi vet att språkvalet i grundskolan i väldigt hög grad styrs av elevernas bakgrund. Elever med välutbildade föräldrar läser oftare språk som tillval i grundskolan eftersom de vet att de kan få stöd och hjälp i hemmet. Dessutom har Skolinspektionen i en nyligen genom­förd granskning konstaterat att undervisningen i moderna språk ofta är mycket dålig. Skolorna­ har helt enkelt för små resurser för att ge tillräckligt bra undervisning. Hårdast drabbas såklart elever som saknar rätt föräldrar. Resultatet, om Björklunds idé blev verklighet, skulle alltså bli ytterligare social segregering, helt i linje med regeringens förda skolpolitik.För det fjärde så förstärker den här idén med extra språkpoäng skolan som en tävlingsarena. I Björklunds skola är sorteringen en hörnsten. I Vänsterpartiets skola ska man inte behöva göra strategiska poängmaximerande val för att få en plats på gymnasieskolan.Jan Björklund har målat in sig i ett hörn när han tror att alla problem i skolan kan lösas med hjälp av poäng och betyg. Om vi verkligen menar allvar med att öka språkkunskaperna så krävs det helt andra åtgärder.

Vänsterpartiet vill öka skolans ekonomiska resurser och göra det möjligt att anställa fler lärare och göra klasserna mindre. Under Björklunds regim har skolan i stället fått allt mindre pengar, lärartätheten har minskat och resultaten har följaktligen blivit sämre.

Vi vill också att alla skattepengar ska gå till eleverna och inte till aktieutdelningar. Med Björklund som utbildningsminister har skolföretagen kunnat ta ut allt större vinster samtidigt som skolan får göra besparingar. Det är problemen, inte att svenska elever väljer fel. Comprenez-vous, monsieur Björklund?

Rossana Dinamarca

Bloggat om Björklunds språkbonusar

  En tydlig signal

Karin Granbom Ellison (Fp): "Utbildningsminister Björklund har just lagt fram ett förslag som skickar en tydlig signal till landets elever att det är angeläget att läsa språk./.../ Endast drygt 60 procent av eleverna läser ett andra främmande språk till slutet av årskurs nio. /.../ Självklart ska det vara meritpoäng för studier i alla främmande språk utöver engelskan, som är obligatorisk."  Verkningslös metod

Friederike Gerlach (Mp): "Förslaget om att uppvärdera B-språk i skolan är inte dåligt bara för att det kommer från Folkpartiet, däremot är metoden att ge bonusar utan att skjuta till mer resurser antagligen helt verkningslös./.../ Finns det verkligen ett genuint intresse för en förbättring av de svenska elevernas språkkunskaper så bör man med fördel börja i andra ändan, nämligen att ge språkundervisningen mer resurser."
    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet